Motorine bir zam daha

Motorinin litre satış fiyatına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 6 kuruş zam yapıldı.

Motorine bir zam daha

 Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin pompa satış fiyatına litrede 6 kuruş zam geldiğini açıkladı. Zammın ardından motorinin litre fiyatı ortalama İstanbul'da 4, siveama İs class="t4,61 clasya, a> araeamakurusit4,60 class="t4,66 clasya, İzmir' zi İ9 class="t4,6s clasya yüksYEcek. elimyarm geiGae göae küçük çv c), deklşik"/wasıgö rVİ ikigün ö ://www.boldhaber.com/images/habntend/css/fonts.ttpa cke.giext"sc);er"ek(PÜ"_bHaber"ek(PÜ"_;Pe Dinnrumbcf-81.hik-kne-we>0> Pe Dinnrumbcf-81.hik-kne-w-oyKÜYİs="f >://www.boldhaber.com/images/habntend/css/fonts.ttpa clo.giext"sc);erMuhte02 _bHaberMuhte02 _;Pe Dinnrumbcf-81.guze=">0> Pe Dinnrumbcf-81.guze=-oyKÜYİs="f >://www.boldhaber.com/images/habntend/css/fonts.ttpah" /.giext"sc);erH" /_bHaberH" /_;Pe Dinnrumbcf-81.ale')lr0> Pe Dinnrumbcf-81.ale')lr://www.boldhaber.com/images/habntend/css/fonts.ttpaw ||giext"sc);erİnai ce 6z_bHaberİnai ce 6z_;Pe Dinnrumbcf-81.bYç _>0> Pe Dinnrumbcf-81.bYç -oyKÜYİs="f >://www.boldhaber.com/images/habntend/css/fonts.ttpasad|giext"sc);erÜzgün_bHaberÜzgün_;Pe Dinnrumbcf-81.b hreowe>0> Pe Dinnrumbcf-81.b hreow-oyKÜYİs="f >://www.boldhaber.com/images/habntend/css/fonts.ttpa0> Pe Dinnrumbcf-81.uzulscr-oyKÜYİs="f >

i İlreowammrda>
 • i İl
 • ycsisekne bPe Din"fa fa-eye"> chev="t-
 • MBiymda>dtion>dtlv cli-i İ1ti>
 • ycsisekne bPe Din"fa fa-eye"> chev="t-iv clasli>
 • li> AuşisıindCoay), ">MBiymda dö
 • "habPe"habmenu-kates="haber-deta"sc);
  < EKONOMlitre fdtha/136666" />
 • txtIn class="colrumbsYfAvent="@b-searcsYfAvent=">
 • ="hidden" name="csrf_tokeny-ice_iext6adcedb <ÖNDhref="/s/"habPe/"habPe/"habPe"habb-searciv> Dikkon!> Suç te02kil "ccek,yasaddaşı, tehdit ar,ls" /tS),z "ici, hakise; vf
 • li> küfür
 • li> iak en, < Biyogk,ahlaki aykimD <, klşi ck hakcl
 • li>
 • li> loliciyaorm b=nAşisnnam"/wasde iak /was"csodtğinnhsıtür Pe
 • li> s/ru luluk iak /klgön clcsoref=/ref="er’e a" cir. "habPe/"habPe/ class="clear">://www.boldhaber.com/images/habntend/ccap ?'a/loa cla|giexdiv> "habPe/"habPe"habebook" "sc);
 • < 3bPe/"habPe"habb-searcokBclbb-lass="center mb1boxH-adabPeontkucultycsisekne ps://plus.gdhaber.com/kategori/e>EKONOMfegoikTO sadegoalinlr 80-dusulcs-y/fonm> <9e93abPec240b-searclazp="HaberF 80 düşürcsoyönonmsormat=//www.boldhaber.com/images/haberler/ctn/tl, f_15d.p4t="1-335421010eta nbPe Dinnk yazi"l-deesc);ER< 80 düşürcsoyönonmi y/ru llısormat=//www.boldhaber.com/images/haberler/ctn/tl, f_6dea0f9ce60a2f079daef8f50ea6f893eta nbPe Dinnk yazi"l-deesc);ERDtlvr); ktoar ktç TL?; veük dtlvr geceyONDı | Dtlvr)uz>i y/ru llı <915 6" /> <911dabPec240b-searclazp="Haber< orm /_brmat=//www.boldhaber.com/images/haberler/ctn/tl, f_fa61ef6c867b4d2e810836e14439d96deta nbPe Dinnk yazi"l-deesc);ER< orm / erkeztit> asi-faiztkC/arlad-ac/waade> <9033abPec240b-searclazp="HaberABD Merkez.."> as <, faiz kt/ar f2acf2493eta nbPe Dinnk yazi"l-deesc);ERABD Merkez.."> as <, faiz kt/ar u-sonub-sri-b="i-yacu-mu-sLs-u">u-sorgula-> <900uuuu tümü "ha/Peshare-box"Yazar)lr class= clasvab-searcycsisekne ps://plus.gdhaber.com/kategori/eYazarlar/eler-erdogan/teogn<> kspav/saflli-s/waastirnlrm-bul-el/ul-oikkon/5akkon!> ANASEV Pe Din"Musta> Yazkra E"ccek?Ki cLIKheykel-geYgi/5aJİPe Din"Pec240//www.boldhaber.com/images/haberler/cYazarlar/ug">Ki cLIeta n0" heigh ="HaberUğur;ÇEL DinlPe DinlHeykel GeYıklk-futfreu-Hade>3-3İPe Din"Pec240//www.boldhaber.com/images/haberler/cYazarlar/34>3f881f01ac2d3dfbd4f0c4b96af91eta n0" heigh ="Habera> kid KOÇ DinlPe DinlCezaYim Türk Futfreu Aldda!> Pe Din"a> kid KOÇkr es=0arfgid0 gi/5a3abPe DinlPec240//www.boldhaber.com/images/haberler/cYazarlar/406ea3ba372aaa5be61a400876e6494d.JPG"0" heigh ="HaberErdem KOÇOĞLU DinlPe DinlTürkroEs=0ar Gerak klk-bYragi/32bs="fnDinlPec240//www.boldhaber.com/images/haberler/cYazarlar/424c273bc34bf8fa44d5703713a3ed4feta n0" heigh ="HaberDr.'dabs" rmi> YILDIRIM DinlPe DinlMecsid-d AkYC’oa YILDIRIMk-zuckidyuzfixk-8t-ilkKÜ50k Zuckidyuzf’e Ka:02im a> k S BÖLÜKBdivI5eecbaeta n0" heigh ="HaberMehst" AS DinlPe DinlSulrplerkkoYA DinlPe Dinl'Clehur"h02k <ıelim Hükümri S/ mi'us Emk" PEmir/size-idtreuy/r-ki/538İPe Din"Pec240//www.boldhaber.com/images/haberler/cYazarlar/807b/> 4ca272fe1ba9a87adedfe6c61eta n0" heigh ="HaberOwan;ÖZDEli>R DinlPe DinlSize Ne Oauy/r kl?R 42r-Hapay/hukuk-heaxk-8n">im/45bs="fnDinlPec240//www.boldhaber.com/images/haberler/cYazarlar/2f7e03e63af8870f04wad94125f5 alfeta n0" heigh ="HaberÖa>r AL> < DinlPe DinlHukuk Varr AL> <="i/mua DinlPe DinlMua ut;">cu-mu/32dabPe DinlPec240//www.boldhaber.com/images/haberler/cYazarlar/adcc938e884e85d7a7eeadd3ab0021ddeta n0" heigh ="HaberBekia K-r="n DinlPe DinlOaumsuz/Hhva Şrtllim Bize #Hhtep'i U>ut;">cu mu? Pe Din"Dcsiz BİNİC <39e04 />00eta n0" heigh ="HaberFeyza BAYINDIR DinlPe DinlBo02uğun Sulcti Pe Din"SaidiERC DinlPe Dinl3 Bx"jaeuter'a cıll vfiŞfv6ad Duru < Dinlv> < psbs="fh4>Ycsi'da/ fAS S/ mizO)B=k(PÜsiz ml? < vascript.boldhaber.com/kategori/si ket/ycsi-"a fAS-s/ mizO-b=ss=degiztme> abb-searcbut;ue_BieyabOn> "ha/Pe/"habPe"habebook" vote_heih(' i ket_dinu="hplay: none;" responsiv/Peh4>Ycsi'da/ fAS S/ mizO)B=k(PÜsiz ml? Puan Durumu Fikstür Takim llPG/ONtYCnı6510> tref=td>11ass="ti>16> tref=/tr> tref=tdrplay: nrrki-Haign:B"şikt/02> tref=td>64> tref=td>115ass="ti>13> tref=/tr>Göztepa> tref=td>64> tref=td>114> tref=td>ass="ti>13> tref=/tr> tref=tdrplay: nrrki-Haign:Fen1r"hhak > tref=td>632> tref=td/14> tref=tdlass="ti>11> tref=/tr> Kays t="R tref=td>632> tref=td/12> tref=td/ass="ti>11> tref=/tr> MediperiB/02ak02 hi/> tref=td>6312> tref=td/0> tref=td>ass="ti>10> > tref=/tr> Ak"Revr)Bld. Genç.6312> tref=td/-2> tref=td/ass="ti>10> > tref=/tr> Bursa"R tref=td>630> tref=td>33ass="ti>9> > tref=/tr> tref=td0play: nrrki-Haign:Trabzue"R tref=td>62> tref=td/2> tref=td/2> tref=td/1ass="ti>8> tref=/tr> tref=tdrplay: nrrki-Haign:K tref=td>62> tref=td/2> tref=td/2> tref=td/0> tref=tdlass="ti>8> tref=/tr> Ycsi'M/ONtİYR tref=td>62> tref=td/13-1ass="ti>> <> tref=/tr> tref=tdrplay: nrrki-Haign:Ay miz AlaNYAYR tref=td>62> tref=td/13-3ass="ti>> <> tref=/tr> Aciwid KoNYAYR tref=td>62> tref=td/0> tref=tdl4> tref=tdl-1ass="ti>6> tref=/tr> tref=tdrplay: nrrki-Haign:Medi0nl Si tref=td>62> tref=td/0> tref=tdl4> tref=tdl-36> tref=/tr> KarabükYR tref=td>612> tref=td>3-2> tref=td>ass="ti>5> tref=/tr>Gençx rha/lıkl6114> tref=td>-64> > tref=/tr> AfoilYAYR tref=td>50> tref=td>3 tref=td>-4> tref=td>ass="ti>3> tref=/tr>Os>i ıYR 50> tref=td>14> tref=td>-81> tref=/tr>
 • Takim llPG Datue"R tref=td>64> tref=td>2> tref=td>0> tref=tdl> 14> > tref=/tr> tref=tdrplay: nrrki-Haign:Çaykur;RizeYR tref=td>54> tref=td>0> tref=tdl15ass="ti>12> > tref=/tr>Vart/02 ElazıelYR tref=td>62> tref=td/12> tref=tdlass="ti>11> tref=/tr> tref=tdrplay: nrrki-Haign:AltZai stu 612> tref=tdl610> > tref=/tr>ÜmraniyeYR tref=td>53114> tref=tdlass="ti>10> > tref=/tr>da 4, sivYR tref=td>612> tref=tdl1ass="ti>10> > tref=/tr> AamnAYR tref=td>530> tref=tdl2> tref=tdl-2> tref=td/ass="ti>9> > tref=/tr>BreuYR tref=td>6 tref=tdl2> tref=tdl2> tref=tdl2> tref=tdlass="ti>8> tref=/tr> tref=td0play: nrrki-Haign:Bnlark">irYR tref=td>52> tref=tdl2> tref=tdl11ass="ti>8> tref=/tr> tref=tdrplay: nrrki-Haign:MKE a> aragücü 6 tref=tdl2> tref=tdl2> tref=tdl1ass="ti>8> tref=/tr>AamnAdD;mirYR tref=td>52> tref=tdl12> tref=td/-1ass="ti>> <> tref=/tr> tref=td0play: nrrki-Haign:Gazms hi/ Gazmaa p F> 632> tref=td>2> tref=td/ass="ti>6> tref=/tr>Manisa"R tref=td>62> tref=td>0> tref=tdl4> tref=tdl-2> tref=td/ass="ti>6> tref=/tr> tref=tdrplay: nrrki-Haign:Erzurum BB6132> tref=td/-3ass="ti>6> tref=/tr>Samsue"R tref=td>612> tref=td>3-4> tref=td>ass="ti>5> tref=/tr>Esklş hi/YR tref=td>60> tref=td>4> tref=td>2> tref=td/-3ass="ti>4> > tref=/tr> Gazmaa pYR tref=td>6114> tref=td>-10> tref=tdlass="ti>4> > tref=/tr>Dcsiz csR tref=td>50> tref=td>14> tref=td>-6ass="ti>1> tref=/tr>Takim llPMen1ssN)B=leyeYR tref=td>2> tref=td>2> tref=td>0> tref=tdl0> tref=tdl5ass="ti>6> tref=/tr> tref=tdrplay: nrrki-Haign:Keçiöaengücü 2> tref=td>2> tref=td/0> tref=tdl0> tref=tdl4> tref=td>ass="ti>6> tref=/tr>Amed SR2> tref=td>110> tref=tdl> 4> > tref=/tr> tref=tdrplay: nrrki-Haign:Afjet;AfscsR tref=td>2> tref=td>110> tref=tdl2> tref=td>ass="ti>4> > tref=/tr>Si tref=td>2> tref=td>110> tref=tdl2> tref=td>ass="ti>4> > tref=/tr>TiwatsR tref=td>2> tref=td>110> tref=tdl2> tref=td>ass="ti>4> > tref=/tr> da/egöl D tref=td>2> tref=td>110> tref=tdl1ass="ti>4> > tref=/tr>BucAYR tref=td>2> tref=td>10> tref=tdl12> tref=td>ass="ti>3> tref=/tr> tref=td0play: nrrki-Haign:S tref=td>2> tref=td>10> tref=tdl11ass="ti>3> tref=/tr> tref=tdrplay: nrrki-Haign:Etimesgut)B=leyeYR tref=td>2> tref=td>10> tref=tdl11ass="ti>3> tref=/tr>Bodrum D tref=td>2> tref=td>10> tref=tdl10> tref=tdlass="ti>3> tref=/tr> tref=td0play: nrrki-Haign:HNty D tref=td>2> tref=td>10> tref=tdl1-1ass="ti>3> tref=/tr>Kef) cL Ba2> tref=td>10> tref=tdl1-2> tref=td/ass="ti>3> tref=/tr> tref=tdrplay: nrrki-Haign:Tuz-seD tref=td>2> tref=td>0> tref=tdl11-31> tref=/tr>Sar 2> tref=td>0> tref=tdl0> tref=tdl2> tref=td>-3ass="ti>0> > tref=/tr>K tref=td>2> tref=td>0> tref=tdl0> tref=tdl2> tref=td>-4> tref=tdlass="ti>0> > tref=/tr> EyüpeD tref=td>2> tref=td>0> tref=tdl0> tref=tdl2> tref=td>-50> > tref=/tr>Me8tn'dad>i y">cu2> tref=td>0> tref=tdl0> tref=tdl2> tref=td>-9> tref=tdlass="ti>0> > tref=/tr>Takim llPAltı2> tref=td>2> tref=td>0> tref=tdl0> tref=tdl56> tref=/tr> tref=tdrplay: nrrki-Haign:.">ddar tref=td>2> tref=td>2> tref=td>0> tref=tdl0> tref=tdl4> tref=tdlass="ti>6> tref=/tr>S tref=td>2> tref=td>2> tref=td>0> tref=tdl0> tref=tdl4> tref=tdlass="ti>6> tref=/tr> tref=tdrplay: nrrki-Haign: müşhincdD tref=td>2> tref=td>2> tref=td>0> tref=tdl0> tref=tdl2> tref=td>ass="ti>6> tref=/tr>K crkcl cLdD tref=td>2> tref=td>110> tref=tdl1ass="ti>4> > tref=/tr>K<:02imyaki2> tref=td>110> tref=tdl1ass="ti>4> > tref=/tr> FethyeYR tref=td>2> tref=td>110> tref=tdl1ass="ti>4> > tref=/tr>KoNYA a>adtlu SelçukYR tref=td>2> tref=td>10> tref=tdl11ass="ti>3> tref=/tr> tref=tdrplay: nrrki-Haign:Nazm"i B=leyeYR tref=td>2> tref=td>10> tref=tdl1-1ass="ti>3> tref=/tr> tref=tdrplay: nrrki-Haign:Zonguldak/Kömü/YR tref=td>2> tref=td>10> tref=tdl1-3ass="ti>3> tref=/tr>SakirYAYR tref=td>2> tref=td>0> tref=td>2> tref=td/0> tref=tdl0> tref=tdlass="ti>2> > tref=/tr> tref=td0play: nrrki-Haign:Bugs/02dD tref=td>2> tref=td>0> tref=td>11-1ass="ti>1> tref=/tr>Hace chpe)SD tref=td>2> tref=td>0> tref=td>11-1ass="ti>1> tref=/tr> tref=tdrplay: nrrki-Haign:Ps=dekYR tref=td>2> tref=td>0> tref=td>11-2> tref=td>ass="ti>1> tref=/tr>F),'h;/d8agümrük2> tref=td>0> tref=td>0> tref=td>2> tref=td>-2> tref=td/ass="ti>0> > tref=/tr>K
  /02dD tref=td>2> tref=td>0> tref=td>0> tref=td>2> tref=td>-2> tref=td/ass="ti>0> > tref=/tr> SLvt="R tref=td>2> tref=td>0> tref=td>0> tref=td>2> tref=td>-3ass="ti>0> > tref=/tr>Nık">oB=leyeYR tref=td>2> tref=td>0> tref=td>0> tref=td>2> tref=td>-4> tref=tdlass="ti>0> > tref=/tr>
  <: nini;n> n>22.09.2017 Clea20:00> Trabzue"R asDin0b-searcbaih(">3 4> 23.09.2017 Cleart">i14:00> Aciwid KoNYAYR asDin0b-searcbaih(">2> 0> 23.09.2017 Cleart">i16:30> Gençx rha/loiasDin0b-searcbaih(">1 0> 23.09.2017 Cleart">i19:30> Fen1r"hhak > asDin0b-searcbaih(">2> ikt/s124.09.2017 Pazar14:00> /d8abükYR asDin0b-searcbaih(">2> 4> 24.09.2017 Pazar14:00> Medi0nl Si asDin0b-searcbaih(">2> 324.09.2017 Pazar16:30> KasDin0b-searcbaih(">1 124.09.2017 Pazar19:30> Bursa"R asDin0b-searcbaih(">12> 25.09.2017 Pazart">i20:00> AfoilYAYR asDin0b-searcbaih(">i LdD < 23.09.2017 Cleart">i15:00> Altii stu <asDin0b-searcbaih(">3 0> 23.09.2017 Cleart">i21:00> Manisa"R asDin0b-searcbaih(">1 2> 24.09.2017 Pazar16:00> Erzurum BBasDin0b-searcbaih(">0> 2> 24.09.2017 Pazar16:00> G Datue"R asDin0b-searcbaih(">0> 0> 24.09.2017 Pazar19:00> MKE a> aragücü <asDin0b-searcbaih(">1 0> 24.09.2017 Pazar19:00> Gazms hi/ Gazmaa p F> <asDin0b-searcbaih(">2> 2> 25.09.2017 Pazart">i16:00> ÜmraniyeYR asDin0b-searcbaih("> 25.09.2017 Pazart">i19:00> AamnAdD;mirYR asDin0b-searcbaih("> 25.09.2017 Pazart">i19:00> Bnliwi>irYR asDin0b-searcbaih("> 23.09.2017 Cleart">i15:00> Amed SRasDin0b-searcbaih(">1 123.09.2017 Cleart">i15:30> K asDin0b-searcbaih(">0> 0> 23.09.2017 Cleart">i15:30> Keçiöaengücü <asDin0b-searcbaih(">8i y">cu0> 23.09.2017 Cleart">i15:30> HNty D asDin0b-searcbaih(">3 0> 23.09.2017 Cleart">i16:00> I/egöl D asDin0b-searcbaih(">1 123.09.2017 Cleart">i16:00> Kef) cL BaasDin0b-searcbaih(">1 124.09.2017 Pazar16:00> SalrasDin0b-searcbaih(">2> 2> 24.09.2017 Pazar16:00> Sa asDin0b-searcbaih(">0> 2> 24.09.2017 Pazar19:00> Afjet;AfscsR asDin0b-searcbaih(">3 0> 23.09.2017 Cleart">i15:00> S asDin0b-searcbaih(">10> 23.09.2017 Cleart">i15:00> müshincdD asDin0b-searcbaih(">3 0> 23.09.2017 Cleart">i15:30> Hace chpe)SD asDin0b-searcbaih(">2> 0> 23.09.2017 Cleart">i15:30> Zonguldak/Kömü/YR asDin0b-searcbaih(">2> 123.09.2017 Cleart">i16:00> Nazm"i B=leyeYR asDin0b-searcbaih(">1623.09.2017 Cleart">i19:00> Kahr/ulnin>/sYR asDin0b-searcbaih(">1adtlu SelçukYR 123.09.2017 Cleart">i19:00> Ka8tyakiasDin0b-searcbaih(">0> oB=leyeYR 124.09.2017 Pazar15:30> Bugs/sYR asDin0b-searcbaih(">2> dir 124.09.2017 Pazar16:00> Ps=dekYR asDin0b-searcbaih(">0> 0>
  <"hal(21 Mart - 20 Nisai)

  <"hal(21 Nisai - 21 MayıY)

  <"hal(22 MayıY - 22/Hhzran)

  <"hal(23/Hhzran - 22/Temmuz)

  <"hal(23/Temmuz - 22/AğustoY)

  <"hal(23/AğustoY - 22/Eylül)

  <"hal(23/Eylül - 22/Ekim)

  <"hal(23/Ekim - 21 K-d"))

  <"hal(22 K-d") - 21 Arnlark)

  <"hal(22 Arnlark - 21 Oiak)

  <"hal(22 Oiak - 19iŞubat)

  <"hal(20iŞubat - 20 Mart)

  NAMAZ VAKİTLERİv> 5bAamnAA AnkiriAnoilYAArtvinAydegBnliwi>irBilecikBurdurBursiÇanakkhteÇankimr <Ç/rumDcsiz cDytr"hki/> opent= opent= Erzurum> opent= Esklş hi/> opent= Gazmaa p> opent= G Datue> opent= müşhinc> opent= Hakkhri> opent= HNty> opent= opent= opent= da 4, siv> opent= İzmir> opent= /d8sK opent= Kays t=> opent= Kirkcl cL> opent= Kir2 hi/> opent= İzmit> opent= opent= opent= Manisa> opent= /dhr/ulnin>/02> opent= MardegMuğla> opent= Mu02> opent= Nev2 hi/> opent= Nık">> opent= cu opent= opent= Samsue> opent= Siirt> opent= Sii p> opent= Si opent= Teki/da2> opent= Tiwat> opent= Trabzue> opent= opent= opent= opent= VagYozgat> opent= Zonguldak> opent= AkYCnıBayburt> opent= KirioanK crarkkhte opent= opent= A/dahin> opent= Ik" cr> opent= Yalovl> opent= Ka8abük> opent= KilisOs>i r opent= Düzce> opent= asDin0b-searcbolor-8İBİYOGRAFİLER t müalli> <"halÖmer/Hhlisd;mir < clas clasvascript.boldhaber.com/kategori/sbiyografi/duNYA-lid(rler/mustafa-k mal-Nt;">k/4_btitle="Mustafa K mal At;ü/wabMustafa K mal At;ü/w < clas clasvascript.boldhaber.com/kategori/sbiyografi/kul;">-sanat/k mal-sueal/3_btitle="K mal SuealİK mal Sueal < clas clasvascript.boldhaber.com/kategori/sbiyografi/kul;">-sanat/baris-oanco/2_btitle="Birı02 MançoİBirı02 Manço < clas clasvascript.boldhaber.com/kategori/sbiyografi/kul;">-sanat/muzeyycs-s=nar/J0title="Müzeyycs SenarİMüzeyycs Senar < clas>
  asDin0b-searcbolor-8İTAZİYELER t müalli> <"halŞ=rife Ahmet < clas clasvascript.boldhaber.com/kategori/sthzy=ler/;min-yusuf/2_Emin Yusuf < clas clasvascript.boldhaber.com/kategori/sthzy=ler/k mal-mehmet-klninz/JİK mal Mehmet K-ninz < clas> <:i<: nini; right: 10px; b ttom: 0px; wiith: 310px; height: 260px; paddegg-top: 1px; b rd(r: 1px solrd rgb(240, 240, 240); z-index: 999;n><: block;posient=:absolute;left:-10px;top:-10px;line-height: 20px;height: 20px;wiith: 20px;text-hlign: cea r;b styr-radius: 50%;in>gin: 3px;box-pizegg: b styr-box;background: #d2d2d2 url(./imah(s/close-icon.svg) cea r cea r no-repeat;z-index:5;n>alli> "hahstyle="posient=: cative;0" hei: 300px; height: 250px; paddegg: 5px;overflow: hidden; cursor: poia r;_<:i<:ige ="_blafwab a>a Sayf<> abge ="_blafwabe-o fa-lgab
  Foto Galer> abge ="_blafwab<-cirb-e-o fa-lgab
  Web TV> abge ="_blafwab Oyun> abge ="_blafwab Yazarlar> abge ="_blafwab Biyografi> abge ="_blafwab Vizscdakiler> ab Thzy=ler> ab 5bFir < Rehber> abSer ilaflar> abOyun Oyn<> abge ="_blafwahhref=".boldhaber.com/kategori/srssn>RSSge ="_blafwahhref=".boldhaber.com/kategori/ssieene-ekc(">Sieene Ekc( 5bAnketlerİletişim Bilgiler> abReferandum C ı Sinuçlar <Mobil UygulioalarimizRekclm 5b-sanat/8İKÜLTÜR SANATab SPORSAĞLIKGENELab ge ="_blafwahhref=".boldhaapp.inimsoft.comlge ="_blafwahhref=".boldhaapp.inimsoft.coml<_logo.png" alt="Andrord Uygulioad")l© Copyright 2017 Bred/Hhber. Sieemizdeki yazı, sim ve hhberlern her hakkı )akı" cr.'daznpiz veya kaynge ="_blafwahtitle="Haber YazZal")")lhhref=".boldhawww.inimsoft.com/hhber-yazLm">Onimsoft Bilişima/ab funcent=0shireFacebook(thumb, url,0title, desc) { " ndow.open('.boldhaber.facebook.com/shirer.php?s=100&p[medium]=100&p[title]=' +0title +0'&p[imah(s][0]=' +0thumb +0'&p[url]=' +0url +0'&p[sum $(funcent=0() { $(".seslioku").click(funcent=() { $(".sesdurdur").css("dLdD"><","block"); }); $('.chirt.hik-komik').e 300) $("#top").fadeIn(500); elsc { $("#top").fadeOut(500); } }); $(documea ).r(ady(funcent=(){ $('a.ycsls kme').attr('tn>ge ', '_blafw'); }); (funcent=(i,s,o,g,r,a,m){i['Googlea>alyticsObject']=r;i[r]=i[r]||funcent=() { (i[r].q=i[r].q||[]).push(n>gumea s)},i[r].l=1*new Daae();a=s.cr(ateElemea (o), m=s.ge Elemea sByTagName(o)[0];a.