2021 Yılı SGK İdari Para Cezası Tutarları Ne Kadar?

2021 Yılı SGK İdari Para Cezası Tutarları Ne Kadar?

2021 yılı SGK idari para cezası tutarları ne kadar? Yeni yılda asgari ücretin artmasıyla birlikte SGK idari para cezaları da güncellendi.

2021 SGK idari para cezası ne kadar? 2021 yılı itibari ile asgari ücretin güncellenmesi ile 2021 SGK cezaları yeniden düzenlenmiştir. SGK'nın idari para cezaları, cezanın konusuna göre farklı tutarlarda olmaktadır.

2021 SGK Cezaları

Belirtilen süre içinde işe giriş ve genel sağlık sigortası beyanını kuruma usulüne uygun olarak bildirmeyen işverenlere her sigortalı için sigortalı başına brüt asgari ücret tutarı kadar para cezası verilir. 3.557,50 TL

12.jpg

İşverenin sigortalıya işe giriş bildirimini vermediğinin, yapılan muayeneler sonucunda veya işverenin bildirimi sonucu ortaya çıkması halinde, her sigortalıya aylık brüt asgari ücretin 2 katı ceza uygulanır. 7.155,00 TL

İşverenin çalıştırdığı işçiler için bir yıl içinde ikinci kez işe giriş bildirimi yapmadığının tespiti halinde, o işverene her sigortalı için aylık brüt asgari ücretin 5 katı para cezası verilir. 17.887,00 TL

İşyeri beyannamesini yasal süresi içinde kurumca belirlenen şekle uygun olarak vermeyen işverenlere uygulanacak cezalar.

Kamu idareleri ve bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar, aylık brüt asgari ücretin 3 katı para cezası öderler. 10.732.00 TL

Başka defter tutmak zorunda olanlar, aylık brüt asgari ücretin iki katı ceza öderler. 7.155,00 TL

Defter tutmak zorunda olmayanlar aylık brüt asgari ücret kadar para cezası öderler. 3.577.50 TL

Aylık prim ve hizmet beyannamesinin işveren tarafından zamanında verilmemesi halinde uygulanacak cezalar.

Belgenin aslı olması halinde, belgede kayıtlı sigortalı başına asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere brüt asgari ücretin 1/5'i oranında ceza uygulanır. 715 TL

Belgenin eklenmesi halinde, kayıtlı her sigortalı için aylık brüt asgari ücretin 1/8'i oranında ceza uygulanır. 447 TL

İşletmenin sigortalısının 30 günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi veya verilen belgenin kurum tarafından geçersiz sayılması durumunda aylık brüt asgari ücretin yarısı oranında para cezası uygulanır. 1,788.00 TL

hibe-mujdesi-5-bin-tl-odenecek-detaylar-belli-ol-5056458.jpg

Denetim personeli tarafından mahkeme kararı ile yapılan inceleme, soruşturma ve denetim sonucunda Aylık Prim ve Hizmet Beyanı'nda belirtilen kazançların eksik veya yanlış bildirilmesi halinde brüt asgari ücretin 2 katı ceza uygulanır. 7.155,00 TL

SGK'ya bildirilmemesi veya eksik işçi miktarının işletmeye ait belge incelenerek yetkili memurlar veya mali müşavirlerce düzenlenen raporlarda tespit edilmesi halinde ödenecek tutar: 5.886.00 TL