İŞKUR KPSS’siz memur personel alımı başvuru şartları İŞKUR memur alımı 2018

İŞKUR memur alımı ne zaman yapılacak? İŞKUR memur alımı son dakika haberleri araştırılıyor. 2018 KPSS’siz memur personel alımı başvuru şartları nelerdir? Binlerce kişi İŞKUR memur alımı başvurularını araştırıyor. Peki İŞKUR KPSS şartsız personel alım ilanına nasıl başvurulur? İŞKUR memur alım ilanı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR üzerinden yayınlanan 3 ilan ile Bolu Karacasu Belediye Başkanlığı ve Şırnak İdil Öğretmen Evi Müdürlüğüne personel alınacak.

İŞKUR KPSS’siz memur personel alımı başvuru şartları İŞKUR memur alımı 2018
  • 07 Kasım 2018, Çarşamba 16:13

İŞKUR 2018 yılında da 1 milyona yakın kişiye iş imkanı sunuyor. İŞKUR yeni memur veya personel ilanları yayınlanmaya devam ediyor. İŞKUR aracılığıyla yayımlanan memur personel alımlarında adaylar başvurularına iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebileceklerdir. Yayımlanan ilanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar ilgili bağlantılar üzerinden erişim sağlayabilirler. Yayımlanan ilanlarda adaylarda ek nitelikler ve şartlar aranacağından tüm detaylara göz atılması önerilmektedir. İŞKUR iş ve meslek danışmanıyla başvuruların yapılması hak kaybının ya da herhangi bir mağduriyetin önüne geçilmesinde önem arz etmektedir.

İŞKUR memur alımı 2018 KPSS’siz İŞKUR memur personel alımı başvuru şartları nelerdir? Binlerce kişi İŞKUR personel alımı şartlarını araştırıyor. İŞKUR memur personel alımı detaylarını haberimizde derledik. İşkur'dan memur alımı müjdesi! İşkur istihdam alanına büyük katkılar yapmaya devam ediyor. İŞKUR'da yayınlanan ilanları yakından takip eden ve bu sayede iş bulmaya çalışan vatandaşlar ise son olarak yayınlanan memur ilanlarına büyük ilgi gösterdi. Bolu Karacasu Belediye Başkanlığı İş Kurumu üzerinden 7 Kasım 2018 tarihiyle yayınlamış olduğu ilanlarla geçici işçi statüsünde 2 Beden İşçisi alımı yapacağını açıklamıştır. Başvurular başlamış olup 16 Kasım 2018 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adaylar İş Kurumu üzerinden online veya şahsen başvuru yapacaklardır. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş ve işçi bulmaya aracılık eden önemli bir kamu kuruluşudur. Günümüze kadar çok sayıda kişiyi bir işe yerleştiren veya şirketlere personel temin eden İŞKUR, istihdama önemli katkılar sağlıyor. İşsizlik, Türkiye’nin ve dünyanın önemli bir sorunu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik yüzde 12 seviyesinde. Yani Türkiye genelinde 3 milyon 715 bin işsiz var. İşte merak edilen İŞKUR memur alımı şartları…

İŞKUR'dan KPSS şartsız memur alım ilanı! İŞKUR personel ilanına nasıl başvurulur?

Bolu Karacasu Belediye Başkanlığı İş Kurumu üzerinden 7 Kasım 2018 tarihiyle yayınlamış olduğu ilanlarla geçici işçi statüsünde 2 Beden İşçisi alımı yapacağını açıklamıştır. Başvurular başlamış olup 16 Kasım 2018 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adaylar İş Kurumu üzerinden online veya şahsen başvuru yapacaklardır.

00004718444 iş ilan numarasıyla alımı yapılacak olan 1 Beden İşçisi (Temizlik) için adayların ilköğretim mezunu olması ve Bolu ili merkez ilçesinde ikamet etmesi gerekmektedir.

00004718463 iş ilan numarasıyla alımı yapılacak 1 Beden İşçisi (Genel) için adayların Bolu ili merkez ilçesinde ikamet etmesi ve ilköğretim mezunu olması şartı koşulmuştur.

Şırnak İdil Öğretmen evi Müdürlüğü İş Kurumu üzerinden 7 Kasım 2018 tarihiyle yayınlamış olduğu ilanla daimi işçi statüsünde 1 Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) alımı yapacağını açıklamıştır. Başvurular başlamış olup 16 Kasım 2018 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.

Adaylar İŞKUR İlanları üzerinden online veya şahsen başvuru yapacaklardır. İş ilan numarası 00004719052 olarak verilmiştir. 1 Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt) alımı için adayların en az ilköğretim en fazla ortaöğretim mezunu olması gerekmektedir.

 

İŞKUR PERSONEL İLANINA NASIL BAŞVURULUR?

Personel alımı ilanına başvuru yapmak isteyen kişiler için kurumun resmi internet adresinde yer alan alan kullanılabiliyor.

BAŞVURU KOŞULLARI

Dört farklı kamu kurumu tarafından yayımlanan personel alım ilanlarına başvuruda bulunacak adayların, Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen tüm koşullara haiz olması gerekiyor. Adaylardan talep edilen bu koşulları sizlerle paylaşıyoruz.

Memur alım ilanlarına başvuruda bulunacak adaylar Türk Vatandaşı olmalı, kurumlar tarafından belirlenen yaş şatlarını taşımalı, yine kurumlar tarafından belirlenen eğitim öğrenim şartlarını taşımalı, ilanlara başvuruda bulunacak kişinin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. erkek adaylar için askerlikle ilgisinin bulunmaması , askerlik çağına gelmemiş olması, askerlik çağına gelmiş ise muzavvaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olması şartı aranıyor, kişinin akıl hastalığının bulunmaması gerekiyor. Özel koşullar arasında ise asgari KPSS puan şartını sağlamak, alım yapılacak pozisyona göre belirlenen eğitim şartını sağlamak ve kurumların talep ettiği tüm özel koşullara haiz olmak.

İŞKUR’un Görev ve Yetkileri Nelerdir?

İŞKUR, genel olarak iş ve işçi bulma amacını güder. İşgücü piyasasının istihdam aşamalarında da aktif rol oynar. İşsizliğin önlenmesi için tedbirler alır, istihdamın geliştirilmesi, korunması ve yaygınlaştırılması için çeşitli girişimlerde bulunur, İşsizlik Sigortası hizmetlerini yürütür.

 

İŞKUR’un görev ve yetkilerini şöyle sıralayabiliriz:

İşsizliği önleyerek işgücü piyasası istihdamına katkılar sağlamak

İstihdamı geliştirmek, korunmak ve yaygınlaştırmak

İstihdam oluşturmak amacıyla meslek edindirme kursları düzenlemek

Kurslarda yetişen personeli işgücü piyasasında istihdam etmek

İşgücünün istihdam olanaklarını artırmaya yönelik programlar düzenlemek

İşini kaybedenlere geçici bir süre gelir ve sigorta desteği sağlamak

İşgücü piyasası verilerini derlemek, analiz etmek, yayınlamak

İş ve meslek analizleri yapmak ve yaptırmak

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek ve verdirmek

İşgücüne eğitim seminerleri ve kurslar vermek

Yurtiçinde ve yurtdışında işgücü için uygun pozisyonlar bulmak ve yerleştirmek

Özel istihdam bürolarına ilişkin verilen görevleri yerine getirmek

Uluslararası kuruluşlar ve Avrupa Birliği’nin işgücü, çalışma hayatı ve istihdam ile ilgili kararlarını takip etmek

Engelli, eski hükümlü, terör mağduru gibi grupların istihdamını sağlamak, takip etmek.

 

İşsizlik Maaşı Nedir, Nasıl Alınır?

İşsizlik maaşı, işsizlik ödeneği veya işsizlik sigortası, İŞKUR’u önemli bir kurum haline getirmiştir. Mart 2002 tarihinde 4447 Sayılı Kanun’la hayata geçirilen İşsizlik Sigortası, kendi isteği ve kusuru dışında işini kaybedenlere gelir desteği sağlanması amacıyla uygulanmaya başlanmıştır. Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta fonudur. İşsizlik ödeneği herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir. Nafaka borçları dışında haczedilemez, başkasına devredilemez. İşsizlik ödeneği alanlar Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındadır ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. İşsizlik ödeneği, son 4 aylık kazanç ortalamasının yüzde 50’si tutarındadır. Bu tutar, net asgari ücret miktarını geçemez. Yani en yüksek İşsizlik Maaşı net asgari ücret kadar olabilir.

İşsizlik Sigortası’ndan faydalanmak için bazı koşulların sağlanması gerekiyor. Öncelikle kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmış olmak şartı aranıyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün primlerinin ödenmiş olması ve sürekli çalışmış olma şartı da başlangıçta araştırılan konu başlıklarıdır. Son 3 yıl içinde en az 600 gün İşsizlik Sigortası primi ödemiş olmak da şartlar arasında. İş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a şahsen veya elektronik ortamda başvuruda bulunmak gerekiyor. 30 gün içinde başvuru yapılmazsa gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor. İŞKUR’a başvuru yapmakla birlikte iş arayan kaydı da yapılmış sayılıyor. Böylece işsizlerin işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetleri de sağlanmış oluyor.

İşsizlik ödeneği, herkese eşit miktarda verilmiyor. Çalışma süresine göre değişen miktarlarda ödeme yapılıyor. 600 gün sigortalı çalışanlara 180 gün, 900 gün çalışanlara 240 gün, 1080 gün çalışanlara da 300 gün süre ile İşsizlik ödeneği veriliyor. Ayrıca, kanunda belirtilen şartların sağlanması da gerekiyor. İşsizlik ödeneği’nin verildiği süre içinde ayrıca genel sağlık sigortası primleri de ödeniyor. İşsizlik maaşı almak için gerekli şartlar kendisinde bulunan işsizler, PTT şubelerinden her ayın sonuna kadar bizzat ödeneği alabiliyor.

 

İşsizlik ödeneği, bazı hallerde kesilebiliyor. Mesela; İŞKUR tarafından bir iş teklif edildiğinde haklı bir neden olmadan reddedenlerin ödenekleri bir daha verilmemek üzere kesiliyor. İşsizlik maaşı aldığı dönemde kayıt dışı çalışanların da (tespit edilmesi halinde) bir daha almamak üzere ödenekleri kesiliyor. İşsizlik Ödeneği aldığı süre içinde emekli maaşı almaya başlayanların, İŞKUR’un önerdiği kurslara haklı bir neden olmaksızın katılmayan veya aksatanların da maaşları kesiliyor. Daha sonra bu kurslara katılanlar veya eksiklerini tamamlayanlar ödemeleri tekrar almaya başlayabiliyor.

Bunun dışında işsizlik maaşı alanların bazı durumlarda İŞKUR’u bilgilendirmeleri gerekiyor. Yeni bir işe başlanması veya mahkeme kararı ile eski işe iade edilmesi, adres değişiklikleri, emeklilik maaşı alınmaya başlanması, sağlık kuruluşlarınca istirahat verilmesi, askeri göreve alınması, yurt dışına çıkılması gibi durumlarda 15 gün içinde İŞKUR’a bilgi vermek gerekiyor.

Bunun dışında İŞKUR’un verdiği "Yarım Çalışma Ödeneği" vardır. Bu ödenek; doğum yapan kadınlara kullandığı 2 aylık süt izninden sonra 1. çocuk için 2 ay, 2. çocuk için 4 ay, 3. çocuk için de 6 ay süreyle verilen bir ödenektir. Asgari ücretin yarısı tutarında çalışan annelere verilir.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

yukarı çık