Yerel seçimde 2019 nerede oy kullanacağım? (YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır?)

YSK seçmen sorgulama ekranı, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimleri öncesi erişime açıldı. Seçim takviminin ardından seçmen sorgulama işlemlerini aktif eden (Yüksek Seçim Kurulu) YSK seçmen sorgulama sitesinde işlem sonuçlarının nasıl yapılacağını açıkladı. 2019 yerel seçimde nerede oy kullanacağım? Sorusuna yanıt arayan vatandaşlar YSK seçmen sorgulamayı “ysk.gov.tr” adresi üzerinden yapabilirler.

Yerel seçimde 2019 nerede oy kullanacağım? (YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır?)
  • 31 Ocak 2019, Perşembe 20:44

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmen sorgulaması seçimde oy kullanacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2019 tarihinde düzenlenecek olan Belediye ve Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne yaklaştığımız şu dönemde milyonlarca vatandaş tarafından YSK seçmen sorgulama ekranı araştırılıyor. Nerede oy kullanacağını merak eden seçmenler, YSK seçmen sorgulama listesini e-Devlet kapısından kontrol edebileceği gibi “ysk.gov.tr” adresi üzerinden de öğrenilebilecek.

YSK SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmenler oy kullanacakları yerleri www.ysk.gov.tr'den, mobil cihazlara indirilen 'Seçmen Sorgulama' uygulaması ve e-Devlet kapısından da sorgulama yaparak öğrenebilecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yerel seçimlerin başlangıcını 1 Ocak olarak belirlediği seçim takvimi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Seçim takvimine göre YSK, seçime katılabilecek siyasi partileri 2 Ocak'ta ilan edildi.

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri ise 27 Ocak'ta çekilen kurayla belirlendi.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri 4 Ocak Cuma günü saat 08.00'de çıkarıldıkları askıdan 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de indirildi. Bina bazında seçmen kayıtlarının www.ysk.gov.tr adresinden sorgulanması sona erdi.

Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirme süresi 3 Ocak 2019 Perşembe günü sona erdi.

Takvime göre, ön seçim-aday yoklaması yoklaması 10 Şubat Pazar günü yapılırken, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için de il seçim kurullarınca 3 Mart Pazar günü ilan edilecek.

 

 

2019 YEREL SEÇİM NE ZAMAN? İŞTE YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Ön seçim-aday yoklaması seçmen listelerinin askıdan indirilmesi ve bu listelere karşı yapılacak itirazların son günü.

31 Ocak 2019 Perşembe - Seçmen kütükleri kesinleştirilecek ve seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.

Ön seçim-aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazların ön seçim ilçe seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

İtirazların değerlendirilmesinin ardından ön seçim-aday yoklaması seçmen listeleri kesinleşecek.

Siyasi partilerin aday adayı listelerini büyükşehir belediye başkan seçimi ile ilgili olanlarını il seçim kurullarına, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimi ile ilgili olanlarını ise ön seçim ilçe seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında vermelerinin son günü.

YEREL SEÇİM ŞUBAT TAKVİMİ

1 Şubat 2019 Cuma - 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla belirlenen nüfus sayısına göre il seçim kurullarınca (2018 mali yılı sonuna kadar yeni kurulmuş ilçe ve belediyeler dahil) belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayıları seçim çevrelerine göre tespit edilecek. Tespit edilen üye sayıları il seçim kurullarınca ilgili ilçe seçim kurullarına bildirecek. İl seçim kurullarınca bildirilen belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayıları ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

3 Şubat 2019 Pazar - Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacakları, büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ile ilgili olarak il seçim kurullarınca, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimleriyle ilgili olarak ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

7 Şubat 2019 Perşembe - Ön seçim ya da aday yoklaması yapacak siyasi partilerin aday adayları listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim etmelerinin son günü.


10 Şubat 2019 Pazar - Ön seçim-aday yoklaması yapılacak.

Ön seçim sandık kurulları sayım-döküm işlemlerini tamamlayarak düzenleyecekleri tutanakları ilgili ön seçim ilçe seçim kurullarına iletecek ve ön seçim ilçe seçim kurulları da ilçe birleştirme tutanakları düzenleyecek.

11 Şubat 2019 Pazartesi: Ön seçim sonuçları ilgili siyasi partilere ve ilgililere bildirilecek.

16 Şubat 2019 Cumartesi - YSK, il seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlayacak ve bu kararları il seçim kurullarına bildirecek.

18 Şubat 2019 Pazartesi - İl seçim kurullarınca, ön seçimle belirlenen büyükşehir belediye başkan adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneği ilgili siyasi parti il başkanlıklarına, ilçe seçim kurullarınca ön seçim sonucu belirlenen belediye başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneği de ilgili siyasi parti ilçe başkanlıklarına alındı belgesi karşılığında teslim edilecek.

19 Şubat 2019 Salı - Siyasi parti ilçe başkanlıklarının belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD, flash bellek, hard disk vb. ile fiziki ortamda kağıt olarak en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü.

Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD, flash bellek, hard disk vb. ile fiziki ortamda kağıt olarak en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü.

Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişilerin adaylık için saat 17.00'ye kadar başvurularının son günü.

Siyasi partilerin verdikleri aday listeleri seçim kurullarınca hemen incelenmeye başlanacak ve saptanacak eksiklikler ile herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş olan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim kurulu tarafından bu eksikliğin tamamlanması istenilecek.

21 Şubat 2019 Perşembe - Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

22 Şubat 2019 Cuma - Saat 08.00'de geçici aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adayları ise il seçim kurulları tarafından mahallinde ilan edilecek ve itiraz süresi başlayacak.

İl ve ilçe seçim kurulları, geçici adayların kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunup bulunmadığını doğrudan incelemeye alacak.

23 Şubat 2019 Cumartesi - Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü.

25 Şubat 2019 Pazartesi - Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili seçim kurullarına yapılan itirazlar karara bağlanacak.

Haklarında kanunda yazılı adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılık bulunduğu seçim kurullarınca bildirilen adayların veya mensubu oldukları siyasi partilerin itirazlarının son günü.

27 Şubat 2019 Çarşamba - İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı YSK'ye itirazlarının son günü.

Adaylar hakkında adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazların il seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin olarak da YSK tarafından kesin karara bağlanmasının son günü.

Sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikayetlerin son günü.

İlçe seçim kurullarınca seyyar sandık oluşturma ve hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi çalışmaları bitirilecek.

28 Şubat 2019 Perşembe - Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

Sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikayetler ilçe seçim kurulunca karara bağlanacak.

BELEDİYE SEÇİMLERİ MART TAKVİMİ

1 Mart 2019 Cuma - YSK'nin il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları kesin olarak karara bağlamasının son günü.

Sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü.

Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durum ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilecek.

2 Mart 2019 Cumartesi - Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü.

Sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

3 Mart 2019 Pazar - Kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek.

İl seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına başlanacak.

9 Mart 2019 Cumartesi - İlçe seçim kurullarınca miting alanları belirlenerek siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.


10 Mart 2019 Pazar - Geçici ilçe seçim kurullarının oluşumu tamamlanacak.

11 Mart 2019 Pazartesi - Siyasi partiler ve bağımsız adayların yararlanmak istediği miting alanı ile tarih ve saatlerini yazılı olarak ilçe seçim kurullarına bildirmelerinin son günü.

12 Mart 2019 Salı - Birden fazla siyasi parti ve bağımsız adayın aynı miting alanı için aynı tarih ve saatte tahsis talebinde bulunmaları halinde ilçe seçim kurulu başkanınca ad çekme işlemi yapılacak.

Siyasi partilerin ve bağımsız adayların yararlanacakları miting alanları ile tarih ve saatleri belirlenerek ilan edilecek.

21 Mart 2019 Perşembe - Seçim propagandası ve yasaklarının başlangıcı.

23 Mart 2019 Cumartesi - Sandık alanlarında görevli bina sorumluları, kolluk güçleri ve sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişiler SEÇSİS'e işlenmesine yönelik çalışmalar tamamlanacak.

Seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesinden sonra ölen seçmenlere ait bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak sandık seçmen listelerinde şerh düşülmesi için gerekli işlemler yapılacak.

24 Mart 2019 Pazar - Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

25 Mart 2019 Pazartesi - İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılacak.

28 Mart 2019 Perşembe - Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri kesinleştirilerek çoğaltılacak.

29 Mart 2019 Cuma - İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.

30 Mart 2019 Cumartesi - Seçim propagandasının sonu.

31 Mart 2019 Pazar - Oy verme günü.

İl ve ilçe merkezlerinde, bina sorumlusu görevlendirilen yerlerde ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca saat 05.00'te malzeme torbaları bina sorumlularına teslim edilecek. Bina sorumluları da teslim aldığı malzeme torbalarını ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla sandık alanlarına getirerek görev yerlerindeki sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı teslim edecek.

Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına sandık bölgesinde teslim edilecek.

Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek.

YEREL SEÇİMDE SANDIK BAŞINA KULLANILACAK OY

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısı belirlendi.

YSK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Karara göre YSK, seçimde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarının hesaplanarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesi işlemleri için "bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağını" tespit etti.

Seçmenlerin sandık bölgesinde, en az 2 seçim türü için bir sandıkta oylarını kullanacakları, yurt genelinde sandık alanlarının yetersiz olması ve tasarruf ilkelerini de göz önüne alan YSK, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

SON DAKİKA HABERLER

yukarı çık