2022 Kıdem Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

2022 Kıdem Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kıdem tazminatı hesaplama işlemleri yapılırken öncelikli olarak işçi statüsünde çalışan vatandaşın ne kadar süre çalıştığının hesaplanması gerekir.

Kıdem tazminatı hesabı açısından işçinin çalışmış olduğu yıl sayısı almış olduğu maaşın brütü ile çarpılır. Daha sonrasında ise brüt hesaplaması yapılırken yol, yemek ile işçiye yapılmış olan maaşı haricindeki yan ödemeler dahil edilir. Kıdem tazminatı hesaplama açısından çalışılan senenin haricinde artakalan günler ise günlük brüt ücret ile çarpılacak şekilde hesaplanır. Toplam miktardan ise binde 7,59 oranında bir damga vergisi kesintisinin yapılmasına karar verildikten sonra geriye kalan miktar kıdem tazminatı olacak şekilde banka kanalı ile işçi statüsünde çalışan vatandaşlar ödenir.

2022 Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadar Oldu?

Kıdem tazminatı tavanı 2021 senesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelge ile beraber belirlenmiştir. İş bu söz konusu genelgeye göre kıdem tazminatı tavanı 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında 7638 lira olacak şekilde karara bağlanmıştır.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, işçi statüsünde çalışan vatandaşın 4857 sayılı İş Kanunu’nda açıklanan koşulların meydana gelmesi durumunda, işlem çıkarılması ya da bazı durumlarda kendi isteği ile ayrılması sonucunda hak kazandı tazminat dir. Bu tazminat ise işveren tarafından işçi statüsünde çalışan vatandaşı ödenir.

Kıdem Tazminatı Koşulları Nelerdir?

İş kanununda kıdem tazminatı şartları açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre işçi statüsünde çalışan vatandaşını kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmesi amacıyla ilk koşul aynı işyerinde En az 1 yıl boyunca faaliyet göstermiş yani çalışmış olması gerekir. İşçi, tazminata 2 biçimde hak kazanabiliyor. Birincisi işçinin iş akdinin işçi tarafından haklı bir nedenle fesih edilmesi, ikincisi ise işveren statüsünde çalışan vatandaşın işçiyi haklı nedenler haricinde işten çıkarılmasıdır.

Kıdem Tazminatı Alabilecekler Kimler?

  • Çalışan vatandaşın, işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor,
  • Çalışan vatandaşın iş yerinde bir sene boyunca çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanması durumu ortaya çıkar,
  • Çalışanı vatandaş, kendi isteği ile işten ayrılırsa o zaman kıdem tazminatı almaya hak kazanamaz,
  • 1 seneden az çalışan vatandaşlar, kıdem tazminatına hak kazanamaz,
  • Erkeklerde ise askerlik sebebiyle ve kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı alınabilir,
  • Çalışan emekli olduğunda kıdem tazminatını alabilir.