Borsaya Yeni Başlayanlar İçin Temel Bilgiler

Borsaya Yeni Başlayanlar İçin Temel Bilgiler

Borsa kelimesinin ne anlama geldiğini anlamak için öncelikle hisse senedi nedir? bunu anlamak gerekir. Herhangi bir şirketin sahibinin o şirketin ortağı olduğunu belgeleyen evrak hisse senedi olarak tanımlanır. Tüm ticari faaliyetler de olduğu gibi şirketlerinde kuruluş amacı para kazanmak ve kár elde etmektir. Herhangi bir şirkete ait hisse senedine sahip olan bir kimse o şirketin kárına ve kazancına da ortak oluyor demektir. Bu noktada borsa nedir?

Borsa kelimesinin ne anlama geldiğini anlamak için öncelikle hisse senedi nedir? bunu anlamak gerekir. Herhangi bir şirketin sahibinin o şirketin ortağı olduğunu belgeleyen evrak hisse senedi olarak tanımlanır. Tüm ticari faaliyetler de olduğu gibi şirketlerinde kuruluş amacı para kazanmak ve kár elde etmektir. Herhangi bir şirkete ait hisse senedine sahip olan bir kimse o şirketin kárına ve kazancına da ortak oluyor demektir. Bu noktada borsa nedir? Sorusunun cevabı ortaya çıkmaktadır. Borsa, şirketlere ait hisse senetlerinin alım ve satımının yapıldığı yerlerdir. Yani borsada hisse senedi satın alarak o şirketin bir anlamda ortağı olmuş olunur.

Borsa içerisinde işlem gören her hisse senedinin bir fiyatı vardır. Fiyat dengesi alım ve satışın oranlarına göre belirlenir. Herhangi bir şirkete ait hisse senetleri ne kadar çok satılmak istenirse o şirketin hisse senedi değeri düşer. Aynı şekilde satmak yerine almak isteyenlerin sayısı artar ise otomatik olarak şirketin değeri de artış gösterecektir. Borsa piyasasında bir hisse senedine olan arz ve talebi etkileyen faktörleri, hisse senedi almak ya da satmak isteyenlerin beklentileri belirlemektedir. Bu beklentiler şirketlerin sermaye büyüklüğüne, kár oranlarına, ülkenin ekonomisine, döviz kurlarına göre değişiklik göstermektedir.

Borsada işlem nasıl yapılmalıdır

Çok ünlü bir araba üreticisi firmasının satışlarının çok yüksek olması sebebiyle kárının artacağı ve dolayısıyla borsadaki hisse senetlerinin de değerinin artış göstereceğini düşünerek hisse senedi satın almak her zaman doğru bir hamle değildir. Bu nedenle, borsada işlem yapmak için hangi şirket olursa olsun yıl sonunda açıklamış oldukları bir sonraki yıl için büyüme oranına dikkat etmek gerekir. Yani kárın artması hisselerin değerinin artacağı anlamına gelmez. Borsada işlem yapmak isteyen yatırımcılar bir şirketin satış grafiğine bakarak yüzde yetmiş beşin üstünde kár oranı elde edeceğini düşünerek hareket edebilir. fakat burada önemli olan nokta şirketin ne kadar kar elde ettiği değil açıklamış oldukları büyüme oranıdır.

Ülkemizde borsa piyasalarının fiyat dengelerini Borsa İstanbul 100 büyük şirketin mali tablolarına, büyüme oranlarına göre belirlemektedir. Bu yüz büyük firmanın piyasadaki toplam hisse senedi tutarı borsa İstanbul 100 büyük firma Endeksini ortaya çıkarır. Bu firmaların başarı grafiği diğer küçük ölçekli firmaların hisse senetlerinin değerlerinin ne ölçüde artış göstereceğini üç aşağı beş yukarı belirlemektedir.

En büyük ilk 100 şirketin hisselerini satın aldığınız takdirde alacak olduğunuz 2 tane risk vardır. ülke ekonomisinde meydana gelecek olan kriz ve dünya ekonomisinde meydana gelecek olan krizdir. Bu iki risk tüm sistemi derinden etkileyecek olan sistematik risklerdir. Borsada herhangi bir hisse senedini işlem yapmadan önce hisse senedinin ait olduğu şirketin hukuki ve mali yapısı çok iyi değerlendirilmelidir.