Genelge yayımlandı kıdem tazminatında büyük değişiklik

Genelge yayımlandı kıdem tazminatında büyük değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığı birçok maaş hesaplaması çerçevesinde kullanılan maaş katsayılarıyla ilgili genelgeyi yayımladı. Ayrıca bu genelge kapsamında kıdem tazminat tavanı da değişmiş oldu.

Hazine ve maliye bakanlığı birçok maaş hesaplamasında kullanılan memur maaş katsayılarıyla ilgili olarak genelge yayımladı. Bu detaylara göre 2,5 oranında artışları da ilave ederek Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge açıklanmış oldu. Zam oranları ise yüzde 30,95 oldu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakan Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgede şöyle denildi: Bilindiği üzere, 25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 1/1/2022-30/6/2022 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret tavanları ve ortalama ücret toplamı üst sınırı ile diğer hususlar 6/1/2022 tarihli ve 854887 sayılı Bakanlığımız Genelgesi ile duyurulmuştur.

Diğer taraftan, 19/1/2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ve 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren geçici 38 inci maddede, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca %5 artış oranı üzerinden belirlenmiş olan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile ortalama ücret toplamı üst sınırının %7,5 oranına göre yeniden belirlenerek uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer yandan devlet memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

1 - Aylık Gösterge X Aylık katsayısı

2 - Ek Gösterge X Aylık katsayısı

3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık katsayısı

4 - Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık katsayısı

5 - En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar

Not: 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan gruplar ve oranlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

-Ek göstergesi 8.400 ve daha yüksek olanlarda %255'ine,
-Ek göstergesi 7.600 (dahil) - 8.400 (hariç) arasında olanlarda %215'ine,
-Ek göstergesi 6.400 (dahil) - 7.600 (hariç) arasında olanlarda % 195'ine,
-Ek göstergesi 4.800 (dahil) - 6.400 (hariç) arasında olanlarda %165'ine,
-Ek göstergesi 3.600 (dahil) - 4.800 (hariç) arasında olanlarda %145'ine,
-Ek göstergesi 2.200 (dahil) - 3.600 (hariç) arasında olanlarda %85'ine,
-Diğerlerinde %55'ine,
oranı uygulanacaktır.

Bu itibarla en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır ;

Aylık Katsayısı: 0,235445

1 - Gösterge (1500)* Maaş katsayısı
1500 x 0,235445= 353,16

2- Ek Göstergesi (8000)* Maaş katsayısı
8000 x 0,235445 = 1.883,56

3- Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi (500) * Maaş katsayısı
500 x 0,235445 = 117,72

4- Taban Aylığı Göstergesi (1000)* Taban Aylık Katsayısı (3,685)
1000 x 3,685 = 3.685

5- (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) * Aylık Katsayısı * % 215
(1500 + 8000)* 0,235445* 2,15
= 4.808,96

2022 yılı Ocak ayı için kıdem tazminatı tavanı tutarı = 353,16+ 1.883,56 + 117,72 + 3.685 + 4.808,96 = 10.849 TL olacaktır.