4 Tür Ekonomik Faaliyet Nedir

4 Tür Ekonomik Faaliyet Nedir

Dört ekonomik faaliyet türünden bahsetmek için öncelikle ekonomik faaliyetin ne olduğunu tanımlamak gerekir.

Ekonomik faaliyet, en kolay şekilde çeşitli mal veya hizmetlerin üretilmesi, sağlanması, satın alınması veya satılması faaliyeti olarak tanımlanır. Genellikle ekonomik coğrafya bağlamında bahsedilir ve gezegenimizin yüzeyinin farklı mekânsal varyasyonlarına dayalı olarak mal ve hizmetlerin üretimi, tüketimi ve değişimi ile ilgilenir. Ekonomik faaliyetler toplumumuzun hemen her alanında mevcuttur. Bunu açıklamanın en kolay yolu, para veya ürün alışverişini içeren tüm faaliyetlerin ekonomik faaliyetler olarak kabul edilmesidir. Elbette bu, ekonomik olmayan faaliyetlerin de olduğu anlamına gelir. Ekonomik faaliyetler çoğunlukla dört büyük türe ayrılır. Bu türler birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül faaliyetlerdir.

ekonomi-1-20190725111654.jpg

Birincil Aktiviteler

Birincil faaliyetlerden bahsederken, doğal kaynakların doğrudan doğadan elde edilmesiyle ilgilenen faaliyetlerden bahsediyoruz. Toplayıcılık, çiftçilik, avcılık, balıkçılık, ormancılık ve benzeri birçok faaliyet, birincil ekonomik faaliyetler olarak kabul edilir. Doğada, çoğunlukla açık havada yapılan aktivitelerdir. Bu nedenle, bu faaliyetlerde bulunan kişilere genellikle kırmızı yakalı işçiler denir.

İkincil Faaliyetler

İkincil faaliyetler biraz daha karmaşıktır. Bir ekonomik faaliyeti ikincil faaliyet olarak sınıflandırdığımızda, ürünlerde değişiklik yaparak değer katma sürecini içerdiği anlamına gelir. Bu faaliyetler, mevcut ürünleri alır ve onları çeşitli şekillerde değiştirir, bu da onlara ekstra değer katar. Bu faaliyetleri açıklamanın en basit yolu, çoğunlukla imalat sanayilerini içerdiğini söylemektir. Bu nedenle, işlenmiş gıdalardan giysilere kadar fabrikalarda üretilen her şey ikincil ekonomik faaliyetlere aittir. Bu faaliyetlere sıklıkla dahil olan bir şey de ticari çiftçiliktir. Bu aktivite, hibrit tohumları ve modern teknolojiyi kullanır, bu da onu bir öncekinden ziyade bu kategoriye yerleştirir. İkincil ekonomik faaliyet alanlarındaki işçileri tanımlamak için kullandığımız isim mavi yakalı işçilerdir.

Üçüncül Faaliyetler

Bu gruptaki faaliyetler, çeşitli hizmet türlerini sağlamaya yöneliktir. Tezgâhtar ve berberlerden oto tamircilerine kadar her şey bu gruba girer. En kolay şekilde kişisel ve ticari hizmetler olarak tanımlanabilirler. Bu hizmetlerin birçoğu, doğası gereği fiziksel bir ürün değil, kendi başımıza gerçekleştiremeyeceğimiz bir hizmet sunmaktadır. Üçüncül faaliyetlerde çalışan kişiler genellikle ortak bilgi olarak kabul edilenlerin dışında kalan belirli alanlarda uzmanlardır. Bu faaliyetlerde çalışanlara pembe yakalı işçiler diyoruz.

184455.jpg

Dördüncül Faaliyetler

Bu etkinlik grubu, özel ortamlarda sağlanan etkinliklerin tümünü içerir. Sadece hastanelerde alabileceğimiz sağlık hizmetleri buna iyi bir örnek olabilir. Diğer bazı örnekler, bize ağırlama hizmetleri sunan otelleri veya bize öğretim hizmetleri sağlayan okulları içerir. Bu faaliyetler, çok çeşitli şeyleri kapsadıkları için tarif edilmesi en zor olanlardır. Örneğin tiyatrolar eğlence hizmetleri sundukları için kuaterner faaliyetler kapsamına girerler. Dörtlü faaliyetlerde bulunan işçilere beyaz yakalı işçiler diyoruz. Yazılım personeli, hukuk danışmanları, finansal danışmanlar ve daha pek çok meslek bugün bu kategoriye girmektedir. Bu faaliyetler, iletişimde yüksek düzeyde yetkinliğe sahip, oldukça spesifik bilgi ve beceriler gerektiren gelişmiş bir hizmet biçimi olarak kabul edilebilir.