“Drone sulama yöntemiyle su kaynakları daha verimli kullanılıyor”

“Drone sulama yöntemiyle su kaynakları daha verimli kullanılıyor”

Droneların tarım sektöründe önemli bir teknolojik gelişme olduğunu belirten Dr. Öğr.

İSTANBUL, (DHA)- Droneların tarım sektöründe önemli bir teknolojik gelişme olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Hacer Handan Demir, "Türkiye'de tarımsal üretimde drone kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Droneların en önemli avantajı kuşkusuz ki sulama yönetimidir. Dronelar, toprak nemini ve bitki su gereksinimlerini ölçerek sulama süreçlerini optimize etmeye yardımcı olabiliyor. Bu, günümüzün büyük önem arz eden konusu olan su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını ve sulama maliyetlerinin azalmasını sağlıyor" dedi.

Droneların, tarım sektörünü daha verimli hâle getirmenin yanı sıra, doğal kaynakları korumak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmek için de önemli bir yol olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Lojistik Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hacer Handan Demir, "Tarımsal üretimde drone kullanımı çiftçilere sağladığı verilerle karar alma süreçlerini geliştirmelerinde büyük bir öneme sahip. Ancak, drone kullanımının yerel yasal düzenlemelere ve güvenlik kurallarına uygun olması gereklidir. En önemlisi de bu teknolojiyi etkili ve verimli bir şekilde kullanabilmek için eğitimli personele ihtiyaç var" diye konuştu.

"HEM ZAMANDAN TASARRUFA HEM DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKI SAĞLIYOR"

Tarımsal üretimde drone kullanımı; modern tarımın verimliliğini artırmak, kaynakları ve iş süreçlerini optimize etmek ve tarım işlemlerini daha etkili hâle getirmek için giderek daha fazla benimsenen bir teknoloji hâline geldiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Demir, "Drone teknolojisi, tarım alanlarının izlenmesi ve yönetilmesinde; sulama, zirai ilaçlama gibi alanlarda hem zamandan tasarrufa hem de sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Dronelar, tarım alanlarını yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörlerle tarayarak bitki sağlığını izleyebiliyor. Toplanan verilerle bitkilerin büyüme durumu, hastalıklar, zararlı organizmalar veya sulama gereksinimleri ile ilgili tespitler çok daha hızlı yapılabiliyor. Tarım alanlarının haritaları oluşturulup, bu haritalardaki; arazinin eğimi, su akış yolları ve toprak türleri gibi önemli hususlar hakkında bilgi alınarak toprak verimliliği, bitki yoğunluğu ve sulama gereksinimleri analiz ediliyor. Droneların en önemli avantajı kuşkusuz ki sulama yönetimidir. Dronelar, toprak nemini ve bitki su gereksinimlerini ölçerek sulama süreçlerini optimize etmeye yardımcı olabiliyor. Bu, günümüzün büyük önem arz eden konusu olan su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını ve sulama maliyetlerinin azalmasını sağlar" ifadelerini kullandı.

"KİMYASAL MÜDAHALELER İLE DOĞRUDAN TEMAS EDİLMEMESİNİ SAĞLIYOR"

Drone kullanarak ilaçlamanın faydalarına değinen Dr. Öğr. Üyesi Demir, "Geleneksel ilaçlama yöntemlerinin içinde birçok risk bulunuyor. Zararlı böceklerin veya bitkilerin hastalıklarının tespit edilmesinde ve izlenmesinde drone kullanımı birçok avantaj sağlıyor. Drone kullanımı kimyasal zirai ilaçlar ile doğrudan temas edilmemesini sağlamakla birlikte ilaçlamanın daha az miktarda, daha hızlı ve hassas bir şekilde yapılmasına da yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra, bitkileri ihtiyaçlarına göre gübrelemek için de dronelar kullanılabiliyor. Bu sayede gübre miktarı optimize edilmiş olup, maliyetler ve çevresel etkiler azalıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı