İBB, iklim krizine uyum için Litvanya'yla ortak proje yürütüyor

İBB, iklim krizine uyum için Litvanya'yla ortak proje yürütüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) özellikle dijital şehir, bölgesel enerji sistemleri gibi konularda Avrupa Birliği'nde başarılı çalışmalara imza...

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) özellikle dijital şehir, bölgesel enerji sistemleri gibi konularda Avrupa Birliği'nde başarılı çalışmalara imza atan Litvanya - Vilnius Belediyesi'yle ortak bir projeye başladı. Yürütülen Yeşil Mutabakat - Turklit (GEH) Platformu projesiyle şehirlerin iklim krizine uyumu konusunda iki belediye arasında bilgi ve uygulama paylaşımı zemini oluşturuldu.

İklim değişikliğiyle mücadelede öncü rol üstlenen kentler, ulusal ve uluslararası ağlar aracılığıyla ortak projeler geliştirmeye başladı. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de özellikle dijital şehir ve bölgesel enerji sistemleri gibi konularda Avrupa Birliği'nde başarılı çalışmalar yürüten Litvanya - Vilnius Belediyesi'yle ortak bir projeye imza attı. Vilnius Belediyesi'yle başlatılan Yeşil Mutabakat - Turklit (GEH) Platformu projesi kapsamında her iki belediye ve ülkede yapılmış olan ve kentlerin iklim değişikliğine uyumunu amaçlayan iyi ve başarılı dönüşüm uygulamaları karşılıklı olarak paylaşıldı.

TÜM PAYDAŞLARI BİR ARAYA GETİRECEK

GEH Platformu, akıllı büyüme için çevresel hedeflere, yenilikçiliğe ve çevreye olumlu etkiye dayalı sürdürülebilir kalkınma yoluyla, Litvanya ve Türkiye arasında uzun vadeli uzman ve fikir alışverişini geliştirmeyi amaçlıyor. Enerji ve iklim değişikliğine uyum uygulamalarını önemseyen diğer belediyeleri, özel sektörü, üniversiteleri, enstitüleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren yaratıcı platform olarak da konumlanan proje, binalarda enerji verimliliği, atık yönetimi, toplu taşıma, akıllı şehir ve karbon emisyonlarının azaltılması gibi konulara odaklanıyor.

4 ONLİNE ÇALIŞTAY VE KARŞILIKLI ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Litvanya ve İBB arasında yürütülen GEH Platformu Projesi kapsamında iki ülkenin ve özellikle iki şehrin iklim krizine ve uyumuna yönelik önlem, eylem ve çözümlerin paylaşılması amacıyla 4 online çalıştay gerçekleştirildi. Sonrasında Litvanya Enerji Ajansı, Litvanya Enerji Bakanlığı, Vilnius Belediyesi uzmanları İstanbul'u ziyaret ederek İBB'nin enerji dönüşümü ve verimliliği ile yenilenebilir enerji uygulamalarını inceledi. İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, İBB Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü, İBB Enerji A.Ş, İSTAÇ, İSKİ gibi iştirak ve kurumlarla toplantılar düzenlendi.

5-8 Ekim 2022 tarihleri arasında ise projenin Türkiye Koordinatörü ve İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Erdinçler öncülüğünde Litvanya'nın başkenti Vilnius'u ziyaret düzenlenerek SECAP, dijital şehir, akıllı şehir, enerji yönetimi ve bölgesel ısıtma gibi konularda teknik toplantılara ve saha gezilerine katılındı. Hazırlanan teknik analiz raporunun, gerçekleştirilen ziyaretlerin, yuvarlak masa toplantılarının ve imzalanan mutabakat zaptının ardından, Vilnius Belediyesi bünyesinde hizmet veren Akıllı Enerji Laboratuvarı, Dijital İkiz, Şehrini Yenile, Bölgesel Isıtma Sistemi gibi uygulamalarda, İBB ile ortak çalışmalar ve başarılı örneklerle ilgili paylaşımların yapılmasına karar verildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, "GEH Platformu projesi, İBB'ye önemli kazanımlar sağlayacak. Proje kapsamında paylaşılacak süreç, deneyim, çağrı ve AB'de yürütülen projeler, İBB olarak yürüttüğümüz Sürdürülebilir Enerji İklim Eylem Planı (SECAP), Karbon Nötr ve Akıllı Şehir çalışmalarımızı hızlandıracak" dedi.

GEH'in kentlerin iklim değişikliğine uyumu için çalışan tüm paydaşları bir araya getirecek ortak bir platform olduğunu belirten Prof. Dr. Erdinçler, "Öncelikle Vilnius ve İBB birimleri ve iştirakleri arasında başlatılacak olan GEH Platformu, ilerleyen süreçte enerji dönüşümü, iklim uyum ve eylemleri, akıllı ve sürdürülebilir şehir konularında çalışan belediye, kurum, şirket, akademisyen, meslek odası ve sivil toplum kuruluşlarının ortak proje geliştirme ve karşılıklı işbirliği yapmasına öncülük edecek" diye konuştu.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ BÜYÜK DEĞER TAŞIYOR"

Birleşmiş Milletler tahminlerinin 2050'de toplam küresel nüfusun yaklaşık yüzde 68'inin şehirlerde yaşayacağını gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Erdinçler, iklim değişikliğiyle mücadelede geliştirilecek politika, taahhüt ve uygulamalar konusunda şehirlerin iş birliği yapmasının büyük değer taşıdığını vurguladı. Prof. Dr. Erdinçler, sürdürülebilir ve dirençli bir İstanbul için GCOM, C40, UCLG MEWA, Marmara Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği gibi birçok ulusal ve uluslararası ağa üye olan İBB, uluslararası ağların sürdürülebilir ve dirençli şehirler inşa etme konusundaki önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Erdinçler, "İBB, İklim Eyleminin Geliştirilmesi, Akıllı Şehirler ve Dijital Dönüşüm, Kent Demokrasisi ve Göç başta olmak üzere Ekonomik İşbirliği gibi çalışma alanlarını içeren B40 Balkan Şehirleri Ağı'nın kurulmasına öncü oldu ve ilk dönem başkanlığını yürüttü. 20 milyona yakın nüfusu ve yüzölçümüyle hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en kalabalık şehirlerinden olan İstanbul'da İBB olarak yürüttüğümüz iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. C40 İşbirliği ile "İklim Değişikliği Eylem Planı'mızı hazırladık ve kamuoyu ile paylaştık. İklim Değişikliği Müdürlüğümüz İstanbul'un sera gazı envanterini hazırladı ve sabit enerji sektörünün en büyük sera gazı kaynağı olduğunu belirledi. Paydaşlarımız ile önceliklendirdiğimiz ve yayımladığımız azaltım ve uyum eylemlerinin izlenmesi için, iç ve dış paydaşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. "İklim Değişikliği Eylem Planı'mızın çıktıları ve envanter çalışmalarımızın sonuçlarıyla ayrıca yürüttüğümüz "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'mızı 2023 yılı Haziran ayında tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Ulusal ve uluslar arası işbirlikleri İklim değişikliği ile mücadelenin olmazsa olmaz ayağıdır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Kamu kurumlarının, Üniversitelerin, STK'ların ve vatandaşların daha çok iş birliği içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. İklim değişikliği konusunda farkındalık seviyesinin yükseldiğini ve özel sektörün sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlarının arttığını görüyoruz. Vilnius'la yürüttüğümüz GEH Platformu projesinin iki ülke ve belediye arasındaki bilgi ve teknoloji transferini destekleyerek iki şehrin de iklim değişikliğine karşı daha dirençli olmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı