KOSGEB İstihdam Destekleri

KOSGEB İstihdam Destekleri

KOSGEB istihdam destekleri İşletme ve Geliştirme Destek Programı çerçevesine piyasada en çok rekabet edilen, portfolyo oranı yüksek destek uygulamalardan bir tanesidir.

Nitelikli elemen desteği adı altında girişimcilerin hayallerine bir adım daha yaklaştıran KOSGEB istihdam destekleri 2021 kapsamındaki program teşvikleri politikası, öncelikle nitelikli iş gücünü artırmayı hedefler. Piyasada yer alan makro ölçekli sermayelerle kurulan devasa iş gücü işletmelerin kurulmasına yardım eder.

5af01dffac0563271c876769.jpg

KOSGEB Desteklerinden Faydalanma Koşulları Nelerdir?

KOSGEB desteklerinden yararlanma nedeni destek programı süresi dâhilinde güncellenen yeni istihdam modellerinden destek alarak, profesyonel elemanlar yetiştirmeye ön ayak olmaktır. Bu hibe desteğinden faydalanmak isteyen tüm işletmeci ve girişimciler işletmede işe giriş tarihinden itibaren 12 ay içinde istihdam edilmemiş olmalıdır. Bu kişiler herhangi bir yükseköğretim kurumunda üniversite okumuş ve mezun edilmiş olmalıdır. Kredi desteği, işletmede tam zamanlı olarak aktif bir şekilde çalışan elemanlar için geçerlidir. Faal işletmelerin hibe desteğinden faydalanması için öncelikle nitelikli eleman olarak işe giriş tarihinden son 2 aya ait olan SGK Tahakkuk, fiş ve hizmet dökümlerine bakılır. Bu işlem en az 120 gün için geçerlidir.

Destek Limitleri Ne Kadardır?

KOSGEB destek oranı limitleri %60 ‘dır. Özelikle nitelikli eleman desteği bakımından yeni istihdam edilecek girişimcinin yeni mezun, engelli, kadın, birinci dereceden şehit yakını ya da gazi olması halinde destek oranı %20 oranında artırılır. KOSGEB üst limit destek tutarı ise: 50.000TL olarak belirlenmiştir. İşletme Geliştirme Destek Programı tarafından belirlenen ve uygulama safhasına alınan tüm kredi ve hibe desteklerinin süresi 2 yıldır. Nitelikli eleman için sağlanan tüm destek uygulama ve programı bitiş tarihi itibariyle ivedilikle sonlandırılacaktır.

Program Sürecinde Kaç Personelden Destek Alınır?

KOSGEB programı aşamasına destek alınan personel sayısı destek üst programı üzerinden hesaplanmıştır. Özellikle üst limit üzerimden en fazla 4 nitelikli eleman için destek ödemesi yapılarak işlemler oldukça hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Bununla birlikte 2 kişi için de yeni İŞKUR KOSGEB istihdam destekleri ve hibe talebinde bulunulabileceği duyurulmuştur.

9-adimda-kosgeb-kayit-nasil-yapilir.jpg

KOSGEB Nitelikli Eleman Giderine İlişkin Olan Destek Tutarları Nasıl Hesaplanır?

KOSGEB nitelikli eleman giderine ilişkin olan destek tutarı limitleri şu şekilde hesaplanır:

l Her yıla ait olan asgari düzeyde Ücret Tespit Komisyonu tarafından uygulamaya alınan tutarlar, işçinin bir günlük çalışmasının karşılığı olarak hesaplanır. İşçinin bir günlük çalışma iş gücünün asgari ücreti üzerinden hesaplanan tutar ve limitlerde asgari geçim indirimi uygulanır. Bekâr ve çocuksuz olan elemanın aylık net tutarının 30’a bölünmesiyle elde edilen tutar, kişinin öğrenim durumu ile çarpılır. Bunun sonunca günlük üst limiti destek katsayısı belirlenir.

l Destek üst limitinin oranı hibe desteği almak isteyen kişinin öğrenim durumunun derecesine göre değişir. Elemanın öğrenim durumu katsayısı 2 yılık yüksekokul mezunuysa 1,25; lisans düzeyi mezunsa 1,5, yüksek lisans mezunu ise 1,75; doktora olarak eğitimini tamamlayanlarda ise 22 katı olarak uygulanır.

l SGK idari kayıtlarının yanı sıra sigorta prim esası dikkate alınarak, kişinin esas çalışma gün sayısına bölünmesiyle günlük tutar limiti ve hibe destek oranı hesaplanır.

l Yukarıdaki birinci ve ikinci duruma ek olarak, girişimcinin günlük tutarından düşük olan çalışma gün sayısı ile çapılmasıyla aylık destek tutarı belirlenir.

Maaş Tutarına Göre Destek Tutarı Hesaplama

Maaş tutarına göre destek limiti hesaplama işlemi için varsayımlar şu şekildedir:

Örneğin, personelin maaşı 3.500.00TL olsun. Prim günü 30 gün olan kadın girişimcilerin destek payı %80 oranındadır. Destek tutarı olarak 3.500.00 ve %80 destek oranına sahip olan kişi, 2.800,00TL desteği sağlayabilir. Aynı şekilde personelin maaşı 3.500,00TL olan erkek girişimciler ise %60 oranında bir destek payı alacaktır. Bu durumda erkek girişimci 2,100,00 TL yeni KOSGEB istihdam destekleri ve hibe ödeme payına sahip olacaktır.

Destek aşamasında istihdamı öngörülen işletme ve girişimciler için sadece destek verilen işletmenin sigorta kaydı yapılır. Aksi işlem yapan hiçbir adaya ödeme yapılmayacaktır. Nitelik elemanın herhangi bir nedenle işten çıkarılması ya da ayrılması durumunda destek kapsamındaki tüm istihdam edilen elemanlara yasa kapsamında yeniden hibe yardımı yapılabilmektedir. Yani işletmelere işe başlama programlarının geçerli olduğu zaman dilimi içinde olma şartıyla destek verilmeye devam edilecektir.

9-adimda-kosgeb-kayit-nasil-yapilir.jpg

Nitelikli eleman olarak işletmelerin iş gücünü artırmak ve geniş ölçekli bir iş disiplini kurmak isteyen girişimciler, işletmedeki işe giriş tarihini muhakkak bildirmelidir. Nitelikli kişi birden fazla mezuniyet belgesine sahipse, işletme kendi inisiyatifine göre seçtiği meziyet şekli üzerinden kişileri işe kabul eder.

Vergi, sosyal güvenlik, prim gibi herhangi bir sosyal güvenlik hükmünün hariç tutulmasıyla herhangi bir şekilde destek alınan eleman, işletme, ortak sahibi ve ortaklara hibe desteği verilmez. Bunun yanı sıra bu kişilerin anne, baba, eş ve çocukları; emekli olan, yabancı uyruklu kişiler de hiçbir şekilde KOSGEB istihdam destekleri kapsamında değerlendirilmeyerek hibe ödemesi alamaz.