2022 Sigortasız Kaçak İşçi Çalıştırmanın Cezası Nelerdir?

2022 Sigortasız Kaçak İşçi Çalıştırmanın Cezası Nelerdir?

Herhangi bir işyerinde faaliyet göstermekte olan her bir işçinin sigortasının yapılması kanunen zaruridir. Çalışmakta olan her bir işçiye günümüzdeki değişikliğe göre her işveren, çalıştırmış olduğu işçinin sigortasını göstermek ile mükelleftir. İşveren, eğer ki ceza alma durumu ile karşılaşmak istemiyor ise kayıt dışı işçi çalıştırma olması gerekecektir.

Aksi durumunda kayıt dışı işçi çalıştırdığı tespit edilirse kayıt dışı işçi çalıştıran işverenler, sosyal güvenlik kurumuna işçi hakkında verilmesi gerekli olan bilgi ve belgelerin vakti zamanında verilmemiş olması ile kurum denetmenleri veya müfettişleri tarafından yürütülmekte olan çalışmalar ve incelemeler sonucunda kayıt geçersizliği ya da kayıt ibraz etmeme sebebiyle idari para cezasına çarptırılır. Sigortasız bir şekilde işçi çalıştırmak 2022 konusuna şimdi giriş yapacağız. Sigortasız işçi çalıştırma cezası ne kadar? Gibi bu konuda merak edilenler ve çok daha fazlası makalenin devamında...

Türkiye’de hemen her iş kolunda meydana gelen kayıt dışı işçi çalıştırma vakaları, başta hizmet, inşaat, tarım sektöründe ve geçici mevsimlik işlerde çok daha fazla bir hal almaya başladı. Sigortasız işçi çalıştırmanın kurumsal firmalardan çok daha kayıt dışı işçi çalıştıranlar çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletmeler de yoğun bir şekilde görülüyor.

Bazı firmalar, çalıştırmış oldukları kayıt dışı işçinin ücretini de yine aynı şekilde asgari ücretten çok daha az veriyor. Böyle yasal olmayan sorumsuzlukların bedeli ise oldukça ağırdır. Sigortasız işçi çalıştırma cezası ile alakalı ayrıntılı bilgileri bu makalede yer verdik. İşte sigortasız işçi çalıştırma cezası ve çok daha fazlası..

İşçinin Sigortasız Çalıştırılması

Sigortasız işçi çalıştıran işyerleri ve işverenler, çalıştırmış oldukları işçilerin vicdanı yükümlülükleri altına girmiş olur. Prim günleri, SGK bildirilmediği için emekli olma hakları da böylelikle ellerinden alınmış oluyor. Ayrıca kazançları da düşük gösterildiği için emekli aylıkları da yine aynı şekilde düşük olacaktır. 2022 senesi asgari ücretin artış göstermesiyle beraber Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kayıt dışı istihdam açısından belirlenmiş ceza tutarları da böylelikle yükseldi.

2022 Sigortasız İşçi Çalıştırmanın Cezası Ne Kadar?

Kayıt dışı işçi çalıştıran işverene devlet çok büyük oranda ceza vereceğini açıklamıştır. Bu cezalar genel itibarıyla:

  • Kişiye ait olan an ilgili bilgi ve belgelerin vakti zamanında beyan edilmemesi halinde işverene idari para cezası verilir,
  • Yasalara uygun olmayıp sigortasız bir şekilde işçi çalıştıran işyerleri, işveren teşviki desteklerinden faydalanmak hakkını 1 sene boyunca kaybeder,
  • İşyerleri tarafından sigortası yatırılmayan sigortasız işçilerin hastalanması başta olmak üzere iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanmaları gibi hallerde bunların maliyeti de aynı şekilde işverenden karşılanır,
  • Defter tutmadıkları halde sigortasız bir şekilde işçi çalıştıran işverenlere 29 asgari ücrete denk gelecek şekilde bir para cezası verilir,
  • İşverenlerin 1. Sınıf tüccar olmaları durumunda bilanço esasına göre defter tutarlar. Bilanço esasına göre ise defter tutan işverenler, sigortasız bir şekilde işçi çalıştırmaları durumunda 38 asgari ücrete denk gelecek şekilde idari para cezası verir,
  • İşverenlerin ikinci sınıf tüccar olmaları durumunda ise işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. İşletme hesabı esasına göre defter tutan işverenler, sigortasız bir şekilde işçi çalıştırmaları durumunda 32 asgari ücrete denk gelecek şekilde idari para cezasını ödemekle yükümlü tutulur.
  • işçi statüsünde çalışan vatandaşı yasal defteri de kayıt edilmediği zaman yarım asgari ücret kadar cezanın verilmesine karar verilir,
  • Kayıt dışı işçi statüsünde çalışan vatandaşların ücret bordrosu da yine aynı şekilde gösterilmediği için sigortasız işçi çalıştıran işverene ceza olacak şekilde yarım asgari ücreti cezası eklenir,
  • Herhangi bir işyerinde 1 ay süresince sigortasız bir şekilde işçi çalıştıran işveren, işe giriş bildirgesinde aylık prim hizmet belgesinde de 2 olacak şekilde toplamda 4 asgari ücrete denk gelecek cezayı öder.