CHP Milletvekili Gürer’den TRT için yeni bir kanun teklifi

CHP Milletvekili Gürer’den TRT için yeni bir kanun teklifi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bandrole tabi cihazlardan alınan ‘TRT Bandrol Payının Kaldırılması’ için kanun teklifi ve TRT, kendini finanse edecek bir yapıya dönüştürülmeli” açıklamasında bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bandrole tabi cihazlardan alınan ‘TRT Bandrol Payının Kaldırılması’ için kanun teklifi hazırladı.

Teklifini TBMM Başkanlığına sunan Gürer, TRT’nin kendi kendini finanse eden bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini de belirtti. Kamu fabrikalarını kapatıp TRT iktidar sesi olarak kullanan yönetim her kesimin katkısını hak etmiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hazırladığı “Türkiye Radyo -Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde”

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT), 1 Mayıs 1964 tarihinde çıkarılan TRT yasasıyla kurulan ve Türkiye'nin kamu yayıncılığı yapmakla görevli ilk ve tek kuruluşu olduğunu anımsattı.

TARAFSIZ BİR KURUM OLARAK KURULMUŞTU

1972 yılında yapılan anayasa değişikliği sırasında TRT'nin özerkliğinin kaldırıldığını ve kurum, "tarafsız" bir kamu iktisadi kuruluşu olarak yeniden düzenlendiğini hatırlatan Gürer, “ Ancak bu kurum, 2015 seçimlerinde siyasi parti ayrımı yaparak yayın sürelerinde adil davranmamış, adeta Adalet ve Kalkınma Partisi’nin propaganda aygıtı gibi çalışmıştır. Bu süreçte, kamu gelenek ve etiğine oldukça ters düşen bir tutum sergilenmesi, kurumun halkın gözündeki itibarını oldukça zedelemiştir” ifadelerini kullandı.

BANDROL ÜCRETLERİ TRT’YE

Kurumun gelir kalemleriyle ilgili değerlendirme yapan Gürer, “Kurum genel bütçeden aldığı payın yanında elektrik enerjisi hasılatından ayrılacak paylar ve radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan alınan bandrol ücretleri oluştururken, yapılan düzenleme ile elektrik enerjisi hasılatından alınan TRT payı kaldırılmıştır” dedi.

TRT’NİN YÜKÜ HALKIN SIRTINDA

26.05.2022 tarihli Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerde TRT bandrol ücretlerinin artırılmasına kararı verildiğini de hatırlatan Ömer Fethi Gürer, “Bu uygulama ile birlikte, TRT’nin halkın sırtından finanse edilmesi, özellikle son dönemde kurumun halk tarafından haklı şekilde eleştirildiği bir süreçte bu kararın alınması, siyasi iktidarın propaganda aracı haline dönüşen kurumun finanse edilme seferberliğinden başka bir şey değildir” değerlendirmesinde bulundu.

DIŞ YAPIMLARA HARCANAN PARALAR NEDEN AÇIKLANMIYOR?

TRT’de yayımlanan bazı dizi ücretlerinin halkın vergileriyle yapıldığını ve bu konunun TBMM’de soru önergesi olarak gündeme getirildiğinde ‘ticari sır’ şeklide yanıtların verildiğini ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu durumun kurumun şeffaflığını da tartışmaya açtığını, dış yapımlara harcanan tutarların kamuoyuna yansımasıyla beraber ciddi tepkilere yol açtığını kaydetti.

TRT İKTİDARIN BORAZANI MI?

İçinde bulunduğumuz ekonomik buhranın halkın yaşam şartlarına olumsuz etkileri her geçen gün artarak devam ederken halkına tasarruf çağrısı yapanların TRT dizilerine harcanan paralar hakkında herhangi bir yorumda bulunmamasını da ‘manidar’ olarak değerlendiren Gürer, Kanun Teklifi gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Ülkenin içinde bulunduğu sorunlu ekonomik süreçte hayatını kıt kanaat idame ettirmeye çalışan halkın, iktidar propagandaları yapan ve muhalif partilerin görüşlerine sınırlı olarak yer veren bir kurumu halkın sırtından finanse etme girişimi oldukça yanlış ve bu süreçte vatandaşlar adına bir lükstür. Bu sebeple bandrole tabi cihazlardan alınan TRT bandrol payının kaldırılması gerekmektedir. TRT’nin gelirleri doğrultusunda mali politikaların belirlenerek uygulamaya konulması, kurumun kendi kendini finanse eden bir yapıya dönüştürülmesi adına son derece önemlidir…”

3093 SAYILI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYONKURUMU GELİRLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 1 inci maddesinde yer alan “radyo televizyon, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlarda alınacak ücretler” ifadesi madde metninde çıkarılmıştır.

MADDE 2- 3093 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 3 üncü, 4 üncü maddeleri ile 5 inci maddesinin (a),(b),(f) ve (g) bentleri ile 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 3093 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bandrol ve etiketler ile ilgili diğer hususlar” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.