İktisat Politikası Nedir?

İktisat Politikası Nedir?

İktisat politikası bir ülkenin ekonomik düzeninin yanı sıra ekonomik süreç ve yapılarının da etkileneceği ve şekillendirileceği tüm önlemler için bir terimdir. Bu anlamda, düzenleyici, usul (süreç) ve yapısal politika arasında bir ayrım yapılır ve bazıları önemli ölçüde örtüşen en çeşitli politika alanlarında daha fazla farklılaşma yapılır.

İktisat politikası bir ülkenin ekonomik düzeninin yanı sıra ekonomik süreç ve yapılarının da etkileneceği ve şekillendirileceği tüm önlemler için bir terimdir. Bu anlamda, düzenleyici, usul (süreç) ve yapısal politika arasında bir ayrım yapılır ve bazıları önemli ölçüde örtüşen en çeşitli politika alanlarında daha fazla farklılaşma yapılır.

Sosyal, eğitimsel ve çevre politikasıyla da yakın ilişkiler vardır. Ekonomi politikası tüm ekonomiyi hedefliyorsa, Ekonomi politikası, ekonomik politika hedeflerine ulaşmak için ekonomik politika araçlarının kullanılması yoluyla hizmet eder. Belirli önlemlere karar verirken, tutarlı, rasyonel bir ekonomi politikası idealine yaklaşmak için farklı ekonomi politikası kavramları temel olarak kullanılır.

İktisat Politikasının Görevleri Nelerdir?

  • Çerçevenin oluşturulması
  • Dışsallıkların içselleştirilmesi
  • Rekabeti sürdüren kamu mallarının sağlanması
  • Sosyal olarak kabul edilen bir dağıtım hedefine ulaşmak
  • İstikrar ve Büyüme Politikası

İktisat Politikası Hedefleri Nelerdir?

Ekonomik sistemin temel amacı sosyal refahı en üst düzeye çıkarmaktır. Bu özgürlük, ilerleme, güvenlik ve adalet gibi değerleri içerir.

İktisat politikası, dört hedefi gerçekleştirerek ekonomik refahın maksimize edilmesini destekler:

Tahsis hedefleri: Devlet, alternatif olarak kullanmak için kaynakların dağıtımına müdahale eder. Bunu, piyasa sonuçları istenmeyen sonuçlara yol açtığı zaman yapar.

Dağıtım hedefleri: Devlet, piyasa gelir dağılımını düzeltir. Bunun bir örneği, artan oranlı gelir vergisinin veya emeklilik ve sağlık sigortalı Türk sosyal güvenlik sisteminin getirilmesidir. Ayrıca bu amaca ulaşmak için işsizler veya öğrenciler gibi açıkça tanımlanmış gruplara transfer ödemeleri sağlar.

İstikrar hedefleri: Amaç, makroekonomik ekonomik dalgalanmaları ve büyüme dalgalanmalarını yumuşatmak ve istikrarlı bir fiyat seviyesini korumaktır. İstikrar veya ekonomik hedefler iktisat politikasının temelini oluşturur. Ve en iyi halk arasında bilinirler ve ekonomik politikayla ilişkilendirilirler.

Yapısal hedefler: Devlet, örneğin, bölgesel ücret değerlerinin ayarlanması veya ucuz ve güvenli bir enerji tedarikinin sağlanması için çaba gösterebilir.

İktisat Politikası Yönergeleri Nedir?

İktisat politikasında iki yön arasında bir ayrım yapılır. Arz ve talep politikası. Eylem süreleri farklıdır ve iki farklı ekonomik teoriye dayanırlar.

Tedarik Politikası: Düzenleme politikası olarak da bilinir, yatırımcıların getiri beklentilerine odaklanır. Bunu yaparken piyasanın arz tarafında başlar. Emeğin yanı sıra sermaye, bir ekonominin işlemesi için ihtiyaç duyduğu ikinci önemli faktördür. Arz politikasının araçları, esas olarak ekonomik politika çerçevesi ile ilgilidir. Ek olarak, uzun vadeli odaklıdır ve neoklasik varsayımlara dayanmaktadır.

Tedarik politikası zayıflıkları: Ekonominin arzının, burada şirketin belirli önlemlere nasıl tepki vereceği tam olarak tahmin edilemez. Tedarik politikasının temel amacı istihdamı ve üretimi artırmaktır. Bu nedenle, örneğin vergi indirimleri yoluyla şirketleri teşvik eder, böylece buna göre tepki verirler. Ancak bunlar sadece teşviklerdir. Bu, otomatik olarak şirketlerin yeni çalışanları işe almak için tasarruf ettikleri anlamına gelmez, farklı davranır.

Talep politikası: Talebe dayalı İktisat politikası, genel ekonomik gelişmenin istikrara kavuşturulmasıyla ilgilenir. Ekonomi politikası olarak da bilinir, daha kısa vadeli odaklıdır. Araç olarak döngüsel maliye politikası ve para politikasını kullanır. Konjonktür karşıtı bir maliye politikası, örneğin B. Zayıf özel talep veya harcama indirimleri durumunda harcama artışları yapılabilir.

Talep politikasındaki zayıflıklar: Ekonomik tedbirler ancak belirli bir süre sonra yürürlüğe girer, bu nedenle maliye politikası para politikasından daha uzun sürer devletin talebi artırmak istediği andan, örneğin yatırım sübvansiyonları yoluyla ve şirketler için projelerin reklamını yaptığı noktaya kadar bu daha fazla çalışanı işe almak için Kâr yoluyla yapılır, biraz gecikme olur. Sonuç olarak, devlet sonuçları asla doğru bir şekilde tahmin edemez çünkü iktisat politikasının nedeni ve sonucu arasında bilinmeyen bir zaman aralığı vardır.