CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Şeker pancarı  üretimindeki düşüşü meclise taşıdı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Şeker pancarı üretimindeki düşüşü meclise taşıdı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şekerpancarı ekim alanlarının sürekli azalmasını meclis gündemine verdiği bir soru önergesiyle taşıdı

Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Vahit Kirişçi, üretimi artırmak için hayata geçirilen uygulamaları açıkladı. Şeker pancarı avans fiyatının yüzde 138 artışla ton başına 1000 liraya çıkarıldığını belirten Bakan Kirişçi, şekerpancarı üreticilerine tohum ve gübrenin piyasa fiyatlarına göre daha uygun fiyatla verilmeye başlandığını ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazılı soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

“Şeker fiyatlan sürekli artmakta olup; şeker pancarı ekim alanları her geçen gün azalmakta ve üretim yapan çiftçiler artık ekim yapmama karan alarak şekerpancarının ve dolayısıyla sofra şekerinin tedarik sıkıntısı oluşması endişelerine karşın

Şekerpancarı üreticileri için ek bir destekleme 2022 yılı için planlanmakta mıdır?

Son beş yılda şekerpancarı ekim alanlarının genişletilmesi ve üretimin yaygınlaştırılması adına neler yapılmıştır?

Üretilen toplam şekerpancarının ne kadarlık kısmı seker fabrikaları tarafından alınmış ne kadarlık kısmı üreticinin elinde kalmıştır?”

CHP Milletvekili Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Vahit Kirişçi, üretilecek yüzde 16 polar şeker ihtiva eden pancarın avans fiyatının geçen yıla göre yüzde 138 oranında artışla1.000 TL/ton’a yükseltildiğini, bu yıl ilk defa 50 TL/ton "Kota Tamamlama Primi” ödeneceğini açıkladı.

Üreticilere, teslim ettikleri pancarları için verilen istihkak yaş posa oranının yüzde 17’den yüzde 20’ye yükseltildiğini ifade eden Bakan Kirişçi, istihkak posa bedeli talep eden üreticilere verilen posa fiyatının, yüzde 175 oranında artırılarak 350 TL/ton’a çıkarıldığını kaydetti.

Pancar üretim döneminde üreticilere verilecek nakdi avans sayısının üçten beşe çıkarıldığını söyleyen Bakan Kirişçi, “Bölgesel iklim şartlarından dolayı vejetasyon süresi kısa, bölgelerdeki pancar üreticilerine, pancar baz alım fiyatının yüzde 10’u oranında Üretim Teşvik Primi verilmektedir. Yine iklim şartlarından dolayı pancardaki polar şeker varlığı düşük olan ve bu nedenle pancar fiyatı baz alım fiyatının çok altında gerçekleşen bölgelerde pancar üretimini teşvik amacıyla polar şeker varlığı alt sınırının yüzde 12 olarak kabul edilmesi Karar alınmıştır” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer şeker fabrikalarının özelleştirme süreci ve özel fabrikalarda çiftçi lehine olmayan uygulamalar gitmesi, fire ve kota sorunları, Çiftçiyi pancar ekmekten soğuttu. TÜİK verilerine göre 2021 yılında şeker pancarı üretimi ise %20,7 oranında azalarak yaklaşık 18,3 milyon ton olarak gerçekleşmesi bu bağlamda önlemler alınmasını gerekli kılıyor.Pancar stratejik bir üründür. Dolaylı 84 milyonu ilgilendiren ürün olarak ekim alanı ve çiftçi sayısı izlenerek gerekli önlemler alınmalıdır .Özelleştirme ile şeker fiyatlar yukarı doğru hareketlenmiştir .Kamu fabrikaları piyasa dengeleme yönünde fiyat belirlese de özel fabrika fiyat artışları sorunlar üretmektedir .Arz açığı olmayan şeker’ de dahi AKP yanlış tarım politikası ile sorun yaşanacak gibi görülüyor” dedi.