E-Defter Nedir? E-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-Defter Nedir? E-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır?

Dijital dönüşümün yaşamın her alanında yer alması ile beraber işletmelerin hayatına giren elektronik ortamda işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık eden bir sistemdir.

E-Defter Nedir?

Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Usul Kanunu maddelerine göre zaruri bir şekilde tutulması gereken bütün defterlerin, dijital ortamda dosya halinde hazırlanması, herhangi bir baskı olmaksızın kayda geçilmesi, dosyayı ait bütün verilerin muhafaza edilmesi ve gerekli durumlarda ispat aracı olarak ibraz edilmesini sağlayan uygulamalar bütünüdür.

Muhasebe programlarında bağlı kalmadan e-devlet uygulaması aracılığı ile bütün muhasebe programlarında kayıtları alınmak suretiyle e-devlet uygulaması oluşturulabilir.

Şirketlere, e-devlet uygulamasına geçmeleri durumunda kağıt ortamında defter tutamazlar. E-defter kullanmaya başlayan firmalar, bu uygulamaya başladıkları tarihten itibaren fiziki defterleri açısından kapanış tasdiki yaptırmak zorunda kalır.

E-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-defter sistemine sadece elektronik ortamlarda başvuru yapılır. Başvuru sırasında yöntemler, gerçek ve tüzel kişi arasında küçük değişiklikler içerebilir.

 • Tüzel kişi statüsüne haiz olan mükellefler www.edefter.gov.tr internet adresinde bulunan başvuru formunun doldururlar Daha sonrasında ise mükelleflerin başvuru gerçekleştiren kurumun sahip olduğu mail mühür ile onu vermeleri gerekir.
 • Başvuru yapacak mükellefin, gerçek kişi olması durumunda www.edefter.gov.tr adresinde bulunan başvuru formu ve taahhütname belgesini doldurduktan sonra kendilerine ait mali mühür ve nitelikli elektronik imza ile onay vermek zorundadır.

E-defterler, elektronik ortamda oluşturulduktan sonra bütün defter işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan uyumluluk onayı alan bir yazılım ile yapılması gerekir.

E-defter Başvuru Sürecinin Özeti Nasıldır?

 • Zaman damgası ile mali mühür,
 • Uyumluluk onayı almış bir yazılımın olması,
 • Kullanılan programın e-devlet formatına göre güncellenmesi,
 • Uygun arşivleme seçeneğinin seçilmesi ile e-defterin saklanması

E-defter Uygulamasının Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

 • E-defter uygulaması aracılığı ile belgelerin güvenli bir ortamda muhafaza edilmesi sağlanır,
 • Sayfa adedini göz önünde bulundurarak, kağıt bastırma ile notere onaylatma zorunluluğu tamamen ortadan kalkar,
 • Defterler ile ilgili yazıcıdan çıktı almak suretiyle kağıt ve mürekkep harcamasına gerek kalmaz,
 • Atık oluşmayacağı için çevre kurulmuş olur,
 • E-defter uygulaması ile beraber arşiv maliyeti tamamen ortadan kalkacak ve zamandan tasarruf sağlanır.