Yaşlılık toptan ödemesi nasıl hesaplanır?

Yaşlılık toptan ödemesi nasıl hesaplanır?

Yaşlılık toptan ödemesiyle ilgili detaylar birçok yurttaş tarafından merakla araştırılıyor. Emeklilik için sigortalılık süresi ve yaş şartını doldurmasına rağmen malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılar, yaşlılık ücretini toptan nasıl alabileceğini öğrenmek istiyor.

Türkiye’de yaşayan birçok yurttaş yaşlılık toptan ödemesini alabilir. Kanunlar kapsamında korunan haklar sayesinde diledikleri şekilde ücretlerini alabilirler. Ancak belirli kriterlerin ve gerekliklerin yerine getirilmesi gerekmekte.

Yaşlılık toptan ödemesi almak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor?

5510 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre yaşlılık toptan ödemesi, 4 (a) ve (b) kapsamında sigortalı olanlardan,

Çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan,

Kanunda belirtilen yaş şartını (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş) doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan, sigortalılara yapılır.

Bunun için, hizmet akdi ile çalışan sigortalılar ile ve kamu görevlilerinin çalıştığı işten ayrıldıktan, köy ve mahalle muhtarları ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların işyerini kapattıktan, sonra Gelir/Aylık/Ödenek Talep belgesi ile bağlı olduğu il müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri toptan ödeme yoluyla ödenmez. Sigortalının, varsa hizmet borçlanmaları ile isteğe bağlı sigorta primleri de ölüm ve yaşlılık toptan ödemelerine dahil edilir.

NASIL HESAPLANIR?

Toptan ödemeye esas hizmet sürelerinin Kanunun yürürlük tarihinden önce (2008/Ekim (hariç)) olması halinde 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla hesaplanarak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile toptan ödemenin yapılmasına ilişkin yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için her yılın güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (2008/Ekim (dahil)) sonraki süreler için primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek tespit edilen tutar, toptan ödeme olarak ödenmektedir.